EU-Projekte

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO- WSL na lata 2014-2020

There is no translation available.

31 marca 2017 r. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. zakończył z sukcesem realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

Weiterlesen ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej

There is no translation available.

W dniu 23.11.2016 r Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie projektu, ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.

 

Weiterlesen ...

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO-WSL na lata 2007-2013

There is no translation available.

31 grudnia 2013 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania".

Weiterlesen ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym

There is no translation available.

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Weiterlesen ...

Regionales Strategieprogramm der Schlesischen Woiwodschaft – Hochspannungsdiagnostik 250 kV

Mess- und Prüfungsbetrieb der Energetik "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" GmbH nimmt an einem Projekt teil, das von der Europäischen Union aus den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mitfinanziert wird

Weiterlesen ...

Regionales Strategieprogramm der Schlesischen Woiwodschaft – Teilnahme an der Firma Energopomiar-Elektryka an der Amper-Messe

Mess- und Prüfungsbetrieb der Energetik "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" GmbH hat an dem Projekt teilgenommen, das von der Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung  mitfinanziert wurde

Weiterlesen ...