Tests of grounding systems

Miernik napięcia rażenia typ MNR-3

There is no translation available.

Miernik przeznaczony jest do pomiaru napięć rażenia występujących w obrębie urządzeń elektroenergetycznych, zwłaszcza w pobliżu uziemień i obecności konstrukcji metalowych.

Read more ...

Zadajnik napięcia rażenia dla sieci SN typ ZNR-SN

There is no translation available.

Zadajniki napięcia rażenia przeznaczony jest do przeprowadzania badań instalacji uziemiających (uziomów, układów uziomowych), mających na celu sprawdzenie, czy instalacje te spełniają wymagania norm i przepisów dotyczących tych instalacji, szczególnie w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, tj. zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej.

Read more ...

Electrocution voltage selector ZNR-1

Electrocution voltage selectors are used for forcing measurement current in tested earth electrode system, during touch and step voltage measurements.

Read more ...

Electrocution voltage selector ZNR-2

Electrocution voltage selectors are used for forcing measurement current in tested earth electrode system, during touch and step voltage measurements, on soils with decreased conductivity (rocks, sands). Voltage selector and electrocution voltage meter MNR-1, which provides touch and step voltage measurements, form complete set for earth system testing.

Read more ...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-2-13kVA

There is no translation available.

Zadajniki napięcia rażenia stosuje się do wymuszania prądu pomiarowego w badanym układzie uziomu przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych na gruntach o zmniejszonej przewodności (skały, piaski). Zadajnik wraz z miernikiem napięcia rażenia typ MNR-1 służącym do pomiaru napięcia dotykowego lub krokowego stanowią kompletny zestaw testujący instalacje uziemiające.

Read more ...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-2-20kVA

There is no translation available.

Zadajniki napięcia rażenia stosuje się do wymuszania prądu pomiarowego w badanym układzie uziomu przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych na gruntach o zmniejszonej przewodności (skały, piaski). Zadajnik wraz z miernikiem napięcia rażenia typ MNR-1 służącym do pomiaru napięcia dotykowego lub krokowego stanowią kompletny zestaw testujący instalacje uziemiające.

Read more ...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-3

There is no translation available.

Zadajniki napięcia rażenia stosuje się do wymuszania prądu pomiarowego w badanym układzie uziomu przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych na gruntach o zmniejszonej przewodności (skały, piaski). Zadajnik wraz z miernikiem napięcia rażenia typ MNR-3 (dodatkowe urządzenie) służącym do pomiaru napięcia dotykowego lub krokowego stanowią kompletny zestaw testujący instalacje uziemiające.

Read more ...