Diagnostics and protection of transformers

Czujnik Przechyłu typ CP-2

There is no translation available.

Read more ...

System hydrocal 1003

There is no translation available.

System Hydrocal 1003 służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.

Read more ...

Transformer diagnostic device UDT-2

Transformer Diagnostic Device type UDT-2 is appropriate for after-assembly, periodic and after-fault measurements of transformers, operating in power industry, according to Transformer Maintenance Manual (IET 2006), agreed with main transformer manufacturers and diagnostics companies in Poland.

Read more ...

Urządzenie do kontroli transformatora pod względem cieplnym typ MCT-10

There is no translation available.

Urządzenie MCT-10 jest przeznaczone do zdalnego pomiaru temperatury oleju i uzwojenia transformatora, oraz do sterowania chłodnicami.
Wyposażenie urządzenia w łącze RS485 umożliwia współpracę z systemem nadzoru stacji i transmisję danych do komputera. Poprzez łącze RS232 są transmitowane parametry wielkości mierzonych oraz nastawionych oraz informacje o załączeniu / wyłączeniu chłodnic. Do komunikacji jest wykorzystywany protokół Modbus RTU.

Read more ...

Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora typ PZT-21 ÷ 28

There is no translation available.

Cyfrowy wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora przeznaczony jest do zdalnego odczytu numeru zaczepu, na którym aktualnie został ustawiony przełącznik...

Read more ...

Transformer’s tap-changer position indicator PZT-30

Tap-changer position indicator is designed for remote reading of number of actually chosen tap and for recording operation data of tap-changer.

Read more ...