Testing of power system protection

Three-phase voltage generator GU3F

Voltage generator is assigned for testing devices supplied by three-phase voltages.

Read more ...

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fc

There is no translation available.

Urządzenie przewidziane do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na zmiany napięć fazowych bądź częstotliwości. Umożliwia pomiar wartości napięć i prądów generowanych, częstotliwości oraz czasów zadziałania i odpadnięcia zabezpieczenia.

Read more ...

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fm - NOWOŚĆ!

There is no translation available.

Generator napięć trójfazowych GU3Fm przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na zwarcia, przeciążenia bądź asymetrię prądów fazowych. Umożliwia on pomiar wartości napięć i prądów generowanych oraz czasów zadziałania i odpadnięcia zabezpieczenia.

Read more ...

Generator prądów trójfazowych GP3F

There is no translation available.

Urządzenie przeznaczone do kontroli urządzeń zasilanych prądami trójfazowymi.

Read more ...

Current source PWPN-1

Current source type PWPN-1 is designated for checking current transformer load, measuring sensitivity of current protection devices etc.

Read more ...

Przesuwnik Fazowy typ PF-2

There is no translation available.

Przesuwnik fazowy typu PF przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych. Umożliwia on pomiar wartości kąta reakcji i czasu zadziałania zabezpieczenia.

Read more ...

Przesuwnik Fazowy typ PF-3

There is no translation available.

Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Read more ...

Tester Zabezpieczeń Upływowych typ TZU-1 - NOWOŚĆ!

There is no translation available.

Tester zabezpieczeń upływowych typ TZU-1 przeznaczony jest sprawdzania poprawności działania urządzeń i układów kontrolujących wartość rezystancji izolacji w sieci z izolowanym punktem neutralnym transformatora.

Read more ...

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000

There is no translation available.

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej np. zabezpieczeń ziemnozwarciowych, przekładników napięciowych i prądowych.

Read more ...