Tests of circuit-breakers

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000


PRZEZNACZENIE

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000 umożliwia przeprowadzenie kontroli nastaw zabezpieczeń nadprądowych wyłączników szybkich prądu stałego (WS) i wykonanie pomiaru spadków napięć na zespołach diod prostowniczych oraz wyznaczenie rezystancji styków wyłączników WN, odłączników a także kontrolę połączeń w szynach zbiorczych i innych wysokoprądowych połączeń elektrycznych metodą pomiaru spadku napięcia.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000 jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do generacji dużych prądów o stabilizowanej wartości. Zbudowany na bazie zasilacza impulsowego wymuszalnik pozwala na pomiar prądu wyjściowego oraz spadku napięcia na obwodzie zewnętrznym. Wielkości te oraz obliczona wartość rezystancji są wyświetlane na ekranie urządzenia, rejestrowane w pamięci oraz przy pomocy złącza RS232 eksportowane do PC w celu dalszej archiwizacji i obróbki w arkuszu kalkulacyjnym. Wartość prądu i czas wymuszania prądu wyjściowego mogą być zmieniane w zakresie 50 ÷ 1000 A i 2 ÷ 60 s przy pomocy lokalnej klawiatury. Prąd wyjściowy jest stabilizowany tzn. przyrosty rezystancji obwodu zewnętrznego nie wpływają na wartość wydatkowanego prądu.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 3 × 400 V AC
Zakres regulacji prądu wyjściowego 50 A ÷ 1000 A co 5 A
Zakres regulacji czasu wymuszania prądu 2 ÷ 60 s
Zakresy pomiarowe napięcia 0 ÷ 200 mV oraz 0 ÷ 20 V
Maksymalna moc wyjściowa 16 kW
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięcia i prądu
±(1% wart. wsk. + 1 cyfra)
Rozdzielczość wskazań amperomierza 0,1 A
Rozdzielczość wskazań miliwoltomierza 0,01 mV
Tętnienia < 3 %
Wymiary 1450 x 450 x 555 mm
Masa ok. 100 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa