Publications catalogue

Badania diagnostyczne układów izolacyjnych generatorów synchronicznych

There is no translation available.

Autorzy:

Grzegorz Czempik
Ireneusz Hasiec

ZPBE ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice

Generatory synchroniczne są jednym z podstawowych elementów układu blokowego elektrowni, a ze względu na swoje znaczenie w energetyce są obiektami strategicznymi. Straty wynikające z ewentualnej awarii są z reguły ogromne. Aby im zapobiegać oraz zminimalizować skutki awarii, w okresach przeglądów/remontów bloku energetycznego przeprowadza się badania diagnostyczne układu izolacyjnego uzwojeń, który jest jednym z kluczowych elementów niezawodności pracy generatora.

Read more ...

Błędy projektowe i montażowe w budowanych liniach kablowych

There is no translation available.

Autorzy:

Franciszek Spyra,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Marian Urbańczyk
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Gliwice

W referacie omówione zostaną najistotniejsze błędy projektowe i montażowe spotykane w ostatnim czasie przy budowie elektroenergetycznych linii kablowych. Przedstawione zostaną najistotniejsze błędy które bardzo często pojawiają się w nowobudowanych liniach kablowych.
Niektóre wymieniono w innych wystąpieniach, ale ponieważ nadal się powtarzają i są bardzo istotne dlatego zostaną ponownie powtórzone.

Read more ...

Rozkład potencjału wzdłuż uziemionej obustronnie żyły powrotnej kabla elektroenergetycznego

There is no translation available.

Autorzy:

Franciszek Spyra,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Marian Urbańczyk
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Gliwice

W referacie przedstawiono wyniki symulacji numerycznych rozkładu potencjału wzdłuż dwustronnie uziemionej żyły powrotnej kabla. W analizie przyjęto model uziomu kulistego, w którym rezystancja uziomu jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości od uziomu. Rozkład potencjału żyły powrotnej charakteryzuje się zerową wartością w środku długości linii kablowej.

Read more ...

Transformatory – Komitet Studiów A2

There is no translation available.

Autorzy:
mgr inż. Paweł Warczyński
ZPBE Energopomiar – Elektryka Gliwice

Marceli Kaźmierski
Instytut Energetyki

 

Artykuł opublikowany w czasopiśmie : Energetyka – Numer 3/2013 (705)

Read more ...

Influence of External Factors on Results of Bushing tgδ and Capacitance Measurements

There is no translation available.

Autorzy:
Jerzy Buchacz,
Zbigniew Szymański,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie ACTA PHYSICA POLONICA, Vol. 122 - No. 5 (2012)

W artykule przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów współczynnika strat dielektrycznych tgδ i pojemności izolatorów na wyłączonym transformatorze, a także metodami on-line, przy napięciu roboczym. Omówiono stosowane metody i podano przykłady badań izolatorów, wskazując na różnice w interpretacji wyników. Zestawiono wnioski i literaturę.

Read more ...

Poprawa niezawodności zasilania w energetyce

There is no translation available.

Autorzy:
mgr inż. Grzegorz Kania
mgr inż. Zygmunt Pilny
ZPBE Energopomiar – Elektryka Gliwice

 

 

Artykuł opublikowany w czasopiśmie : Śląskie Wiadomości Elektryczne – Marzec 2012 / Numer 3 (102) / Rocznik XIX

W artykule opisano jeden z elementów mających duży wpływ na bezpieczeństwo energetyczne polegające na zapewnieniu ciągłej dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Tym elementem jest Zabezpieczenie Antykradzieżowe Transformatorów (Z.A.T), które chroni przed kradzieżą uzwojeń transformatorowych i oleju transformatorowego.

Read more ...

Działalność normalizacyjna w świetle zagadnień związanych z sieciami inteligentnymi i efektywnością energetyczną

There is no translation available.

Autorzy:
Krzysztof Hajdrowski
ENEA Operator Sp. z o.o., Kierownik Biura Strategii i Zarządzania Projektami,

Grzegorz Grzegorzyca
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie : Smart Grids Polska – Grudzień 2012 / Numer 4 / 2012

Read more ...

Siarka korozyjna w olejach transformatorowych - problem wciąż aktualny

There is no translation available.

Autorzy:
Halina Olejniczak,
Teresa Buchacz,
Bożena Bednarska,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

 

Artykuł opublikowany w czasopiśmie ENERGETYKA - Lipiec 2012 / Numer 7 (697) / Rocznik 65

Informacje ogólne. Sytuacja w krajowej energetyce. Przykłady uszkodzeń transformatorów. Sposoby zapobiegania korozyjności i ich skutki w dłuższym przedziale czasowym. Doświadczenia Energopomiaru dotyczące nadzoru nad prowadzeniem procesu regeneracji, program badań sprawdzających, przykłady praktyczne. Wnioski. Literatura.

Read more ...

Termowizja prawdę ci powie

There is no translation available.

Autorzy:
Krzysztof Patschek
Antoni Szopa
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka Cieplna i Zawodowa
nr 11 / 2010 (473)

Maszyny wirujące stanowią jedną z najliczniejszych grup maszyn elektrycznych w przemyśle. Silniki wykorzy-stywane są praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w elektroenergetyce, w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym. W energetyce zawodowej generatory i hydrogeneratory to jedne z najważniejszych maszyn, których niezakłócona praca ma kluczowe znaczenie w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Read more ...