Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów - Wisła 2014

Zdjęcie grupowe - Konferencja Wisła 2014Firma nasza zorganizowała w dniach 7-9 maja 2014 r. w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" w Wiśle - Jaworniku dziewiątą już konferencję pt.:

„ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW”

Współorganizatorami konferencji były:

 • ABB Spółka z o.o. Oddział w Łodzi,
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.,
 • Schneider Electric Energy Poland Zakład Transformatorów Mikołów,
 • TurboCare Poland S.A. Lubliniec.

Obrady konferencji dotyczyły aktualnych problemów eksploatacji transformatorów w tym:

 • nowych konstrukcji transformatorów,
 • zagadnień ekonomicznych w eksploatacji transformatorów,
 • kierunków oraz opłacalności modernizacji, napraw i remontów transformatorów,
 • aktualnych zagrożeń w eksploatacji transformatorów,
 • monitoringu i diagnostyki technicznej,

jak również podjęta została tematyka

 • eksploatacji przekładników prądowych i napięciowych.

W ramach konferencji odbyły się:

 • obrady plenarne podzielone na pięć sesji, podczas których zaprezentowano 23 referaty,
 • sesja posterowa,
 • sesja marketingowa,
 • prezentacje transformatorów i urządzeń technicznych oraz pomiarowo-badawczych,
 • dyskusje panelowe.

W konferencji udział wzięło ponad 260 uczestników, w tym 25 gości zagranicznych.

PATRONAT nad IX Konferencją Naukowo-Techniczną „ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW” sprawowali:

  • Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE),
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP),
  • Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP),
  • TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna.

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zdjęcie grupowe
Zdjęcia - Dzień 1
Zdjęcia - Dzień 2
Zdjęcia - Dzień 3
Referaty
Postery