Company authorities

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Ltd.
based in Gliwice, Poland, ul. Świętokrzyska 2
KRS (National Court Register) No.: 0000134174
District Court in Gliwice, X Commercial Division KRS
Share Capital: 744 000 PLN
VAT-ID: PL 631-020-04-46
REGON (National Business Registry) No.: 270705808


Supervisory Board:
Przewodniczący RN

Tadeusz WYPYCH

Chairman of the Supervisory Board
Phone number: +48 32 237 66 66
e-mail:

Sekretarz RN

Jacek SANOCKI

Secretary of the Board
Phone number: +48 32 237 66 18
e-mail:

Członek RN

Adam SMOLIK

Mebmer of the Board
Phone number: +48 32 237 61 00
e-mail:


Management of the Company:
President of the Management Board, Managing Director

Daniel PAWŁOWSKI

President of the Management Board, Managing Director
Phone number: +48 32 237 66 00
e-mail:

Vice-President of the Management Board, Technical Director

Jerzy WRZOSEK

Vice-President of the Management Board, Technical Director
Phone number: +48 32 237 66 02
e-mail:

Strategy and Development Director

Marek RANDAK

Strategy and Development Director
Phone number: +48 32 237 66 52
e-mail:

Production director Zygmunt PILNY
Production director
tel. 32 237 66 70
e-mail:
Sales Director Mariusz MISIEWICZ
Sales Director
tel. 32 237 66 46
e-mail:

Among others the following organizational units operate as part of the company structure:

Manager Paweł Polus Power Network Department - ES
Manager – Paweł POLUS
Phone number: +48 32 237 66 53
e-mail:
Kierownik Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Quality Assurance Team – EJ
Manager – Urszula NABIAŁCZYK
Phone number: +48 32 237 66 69
e-mail:
Kierownik Laboratorium Badawczego Aparatury i Urządzeń Rozdzielczych Testing Laboratory – LA
Manager – Ireneusz MALCIAK
Phone number: +48 32 237 66 39
e-mail:
Kierownik Laboratorium Przyrządów Pomiarowych Measurement Equipment Laboratory – LP
Manager – Tomasz GUZY
Phone number: +48 32 237 66 66
e-mail:
Manager Waldemar Olech Transformer Diagnostic Team – EM1
Manager – Waldemar OLECH
Phone number: +48 32 237 66 23
e-mail:
Manager Roman Niedbała Electric Shock Protection Team – EM2
Manager – Roman NIEDBAŁA
Phone number: +48 32 237 66 22
e-mail:
Manager Grzegorz Czempik Generator Diagnostic Team – EM3
Manager – Grzegorz CZEMPIK
Phone number: +48 32 237 66 33
e-mail:
Manager Andrzej Sowa Cracow Division – EOK
Manager – Andrzej SOWA
Phone number: +48 12 277 85 22
e-mail:
Data Security Administrator Data Security Administrator
Joanna WILCZEK
tel. 32 237 66 07
e-mail: