EU funding field

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO- WSL na lata 2014-2020

There is no translation available.

31 marca 2017 r. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. zakończył z sukcesem realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

Read more ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej

There is no translation available.

W dniu 23.11.2016 r Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie projektu, ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.

 

Read more ...

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO-WSL na lata 2007-2013

There is no translation available.

31 grudnia 2013 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania".

Read more ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym

There is no translation available.

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Read more ...

Regional Operational Programme for Silesian Voivodeship - high voltage diagnostics 250 kV

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Ltd. is participating in the project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

Read more ...

Regional Operational Programme for Silesian Voivodeship - participation of the Energopomiar-Elektryka company in the Ampere fair

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Ltd. participated in the project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

Read more ...