Tenders

Wynik postępowania na dostawę "Analizatora jakości energii elektrycznej" (zamówienie nr 3)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę "Analizatora jakości energii elektrycznej" nr postępowania: PP/LP/03/SCP/2016 (ZAMÓWIENIE NR 3) informujemy, że do realizacji w/w zadania została wybrana oferta firmy ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań.

Jednoczenie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w przetargu i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Wiceprezes zarządu,
inż. Jerzy Wrzosek

 

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o wyniku postępowania