Tenders

Wynik postępowania na dostawę "Generatora sygnałów testowych jakości energii elektrycznej" (zamówienie nr 4)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę "Generatora sygnałów testowych jakości energii elektrycznej" nr postępowania: PP/LP/04/SCP/2016 (ZAMÓWIENIE NR 4) informujemy, że do realizacji w/w zadania została wybrana oferta firmy SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.

Jednoczenie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w przetargu i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Wiceprezes zarządu,
inż. Jerzy Wrzosek

 

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o wyniku postępowania