Tenders

Wynik postępowania na dostawę "Macierzy dyskowej" (Zamówienie nr 1)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę "Macierzy dyskowej" nr postępowania: PP/LP/01/SCP/2017 (Zamówienie nr 1) informujemy, że do realizacji w/w zadania została wybrana oferta firmy SmartSOFT Systemy Informatyczne Mariusz Kosakowski z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Kasprowicza 24, 33-300 Nowy Sącz.


Jednoczenie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w przetargu i liczymy na dobrą współpracę w przyszłości.

Prezes zarządu,
Daniel Pawłowski

 

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o wyniku postępowania