Tenders

Zapytanie ofertowe na dostawę Chromatografu przenośnego

There is no translation available.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę Chromatografu przenośnego.

Read more ...

Zapytanie ofertowe na dostawę Komparatora

There is no translation available.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę Komparatora.

Read more ...

Wynik postępowania dot. wyboru dostawcy chromatografu

There is no translation available.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. wyboru dostawcy chromatografu informujemy, iż do realizacji w/w zadania została wybrana oferta firmy PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

 

Read more ...

Zapytanie ofertowe na dostawę Chromatografu

There is no translation available.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę Chromatografu.

Read more ...