Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych w zakresie akredytacji wykonuje pomiary i obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269, dostępnym na każde życzenie Klienta (niezależnie dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

Źródłami pól mogą być obiekty elektroenergetyczne lub przemysłowe takie jak linie wysokiego napięcia, transformatory, stacje transformatorowo-rozdzielcze i inne urządzenia zasilane energią elektryczną. Występują one głównie w energetyce i przemyśle, ale niektóre z nich zlokalizowane są na obszarach ogólnie dostępnych: w sąsiedztwie lub wewnątrz budynków mieszkalnych, w zakładach pracy lub w miejscach wypoczynku.

Wykonujemy:

 1. Pomiary natężenia pola-EM:
 • w środowisku, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych
  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
  w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883),
 • w środowisku pracy, w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych
  - zgodnie z metodyką opublikowaną w „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 2016, nr 4 (90) s. 91-150,
 • w środowisku pracy - zgodnie z Polską Normą PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy
  w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Arkusz 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy.
 1. Obliczenia natężenia pola-EM
 • w środowisku, w otoczeniu elektroenergetycznych linii napowietrznych
  - zgodnie z własną procedurą badawczą.

 

Osobą autoryzującą sprawozdania z badań jest mgr inż. Ireneusz Hasiec.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Ireneusz Hasiec, , 32 237 66 49,
 • Zbigniew Chłap, , 32 237 66 49.

 

Pliki do pobrania:

certyfikat akredytacji AB 269
zakres akredytacji AB 269

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”