Kolokwium CIGRE 2013

W dniach 9-13 września 2013 r. w Zurychu odbyło się Połączone Kolokwium CIGRE, w którym udział wzięli specjaliści z dwóch Komitetów Studiów: A2 – Transformers oraz C4 – System Technical Performance. Tematyka zaprezentowanych referatów dotyczyła następujących zagadnień (Preferencial Subjects):

  • PS1 - Interakcji pomiędzy transformatorem a systemem elektroenergetycznym,
  • PS2 - Doświadczeń eksploatacyjnych z przesuwnikami fazowymi,
  • PS3 - Planowania działań w sieciach elektroenergetycznych w kontekście starzejącej się populacji transformatorów energetycznych.

Na uwagę zasługiwały również warsztaty zorganizowane w czasie posiedzenia Członków Komitetu Studiów A2 – Transformers, na temat metod pomiarowych wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych. Zagadnienie to jest aktualnie obiektem zainteresowania w wielu placówkach badawczych na świecie. Celem prowadzonych prac jest poprawa efektywności oceny wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu konkretnej metody (w tym prawidłowego jej doboru w zależności od okoliczności pomiarowych, szacowania wartości ładunku pozornego, lokalizacji miejsca występowania wnz, itp.).

Podkreślenia wymaga również fakt ważnego wydarzenia jakim była akceptacja zaproszenia wystosowanego przez Polski Komitet CIGRE z inicjatywy pana Pawła Warczyńskiego – przedstawiciela PKWSE, do zorganizowania w roku 2017 Kolokwium Komitetu Studiów A2 – Transformers na terenie Polski. Warto przy okazji wspomnieć, że spotkanie tej rangi nie odbyło się nigdy dotąd w naszym kraju i to pomimo, że Polska zalicza się do grona Członków założycieli organizacji CIGRE, a od chwili zorganizowania pierwszego Kolokwium (Zurych 1954r.) upłynęło już kilkadziesiąt lat.

Do objęcia funkcji Special Reportera w przyszłorocznej Sesji Plenarnej CIGRE, która odbędzie się w Paryżu, wytypowano pana Pawła Warczyńskiego, co stanowi znaczące wyróżnienie.

Uwaga: w przypadku zainteresowania tematyką tegorocznej Konferencji CIGRE, możliwe jest uzyskanie szerszych informacji (dostęp do treści referatów) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt: .

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

  • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

    Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.