Narada techniczna „Urządzenia i układy diagnostyki on-line transformatorów mocy”

W dniach 12-13 lutego 2015 r. odbyła się zorganizowana przez ZPBE „Energopomiar - Elektryka” narada techniczna pt.: „Urządzenia i układy diagnostyki on-line transformatorów mocy”, której celem było omówienie przydatności stosowania systemów on-line w dużych transformatorach mocy pod kątem podwyższenia ich niezawodności.

Spotkanie, w którym uczestniczyło szerokie grono specjalistów reprezentujących elektrownie, elektrociepłownie, sieci przesyłowe i spółki dystrybucyjne, w tym także z zagranicy, poprowadził prezes ZPBE „Energopomiar - Elektryka” Daniel Pawłowski.
W słowie wstępnym nawiązał do tradycji cyklicznie organizowanych przez firmę narad i konferencji, dotyczących aktualnych problemów zarządzania eksploatacją transformatorów.

Obecną, poświęcono diagnostyce technicznej tych urządzeń prowadzonej w trybie ciągłym, przy użyciu systemu monitoringu dostosowanego do warunków energetyki krajowej. Jej istotnym zadaniem jest sygnalizacja w stadium początkowym możliwych nieprawidłowości i wczesnego ostrzegania o rozwijających się uszkodzeniach, często skutkujących awarią. W trakcie spotkania przedstawiciele firmy „Energopomiar - Elektryka” dokonali oceny wprowadzanych na rynek krajowy niektórych urządzeń on-line oraz zaproponowali przetestowane i sprawdzone w ciągu długotrwałych badań współczesne rozwiązania.

W referacie wstępnym pt. „Problemy niezawodności dużych transformatorów” wygłoszonym przez mgr inż. Waldemara Olecha, poruszono szeroką tematykę zagadnień związanych z eksploatacją transformatorów, ich kondycją i stwierdzonymi najczęstszymi niedomaganiami w świetle aktualnej sytuacji i uwarunkowań w krajowej energetyce.

Następnie, w trakcie obrad, szczegółowo omówiono i przedyskutowano:

 • dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu systemu kompleksowego monitoringu transformatorów: części aktywnej, izolatorów przepustowych oraz podobciążeniowych przełączników zaczepów oraz jego skuteczności,
 • szczegóły techniczne dotyczące nowych rozwiązań i serwisu czujników monitorujących zawartość gazów rozpuszczonych w oleju oraz wody HYDROCAL 1003 i 1005 oraz Luma Sense,

a także urządzeń monitoringu on-line:

 • stanu izolatorów przepustowych firmy ZTZ Services USA

oraz

 • podobciążeniowych przełączników zaczepów.

Prócz tego, zapoznano uczestników spotkania z doświadczeniami zagranicznymi dotyczącymi tej tematyki, w tym zebranymi w energetyce słowackiej, która od lat stosuje systemy monitoringu na transformatorach o strategicznym znaczeniu zainstalowanych m.in. w elektrowni atomowej.

Równie ciekawe było wystąpienie przedstawiciela firmy MTE Meter Test Equipment, Szwajcaria, który omówił najnowsze rozwiązania techniczne wprowadzonych czujników pomiarowych w światowej energetyce.

Podczas narady słuchacze mieli okazję zapoznać się także z wystawą, na której prezentowano urządzenia do diagnostyki on-line transformatorów, jak również nowo wyprodukowane przyrządy pomiarowe, mające zastosowanie w badaniach diagnostycznych realizowanych metodą off-line.

Materiały z narady dostępne są na stronie internetowej ZPBE „Energopomiar - Elektryka” www.elektryka.com.pl lub drogą elektroniczną e-mail: .

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”