Prezentacja urządzeń i usług w TAURON Dystrybucja SA

W dniach 18 i 19 czerwca br. na terenie firmy TAURON Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu oraz Oddział we Wrocławiu odbyły się spotkania mające na celu zapoznanie pracowników Tauron Dystrybucja z naszymi produktami oraz usługami. W Oddziale w Wałbrzychu spotkanie miało charakter warsztatów, na których zaprezentowano układ do diagnostyki transformatorów UDT-2. W Oddziale we Wrocławiu przedstawiono produkty naszej firmy przeznaczone do diagnostyki wyłączników, sprawdzenia automatyki zabezpieczeniowej, a także służące ochronie przeciwporażeniowej. W czasie spotkań uczestników zaznajomiono z działalnością naszego Laboratorium Pomiarowego w zakresie prac wykonywanych w akredytacji jak również prac prowadzonych poza zakresem akredytacji.

 

Poniżej zamieszczono odnośniki do urządzeń i usług omawianych podczas spotkań:

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”