Narada techniczna „Diagnostyka transformatorów w układzie „on-line” – wydłużenie żywotności transformatorów”

W dniach 9-10 marca 2017 r. odbyła się zorganizowana przez ZPBE "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" i firmę Ekofluid Polska narada techniczna pt.: „Diagnostyka transformatorów w układzie „on-line” – wydłużenie żywotności transformatorów”.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyło szerokie grono specjalistów reprezentujących elektrownie, elektrociepłownie, sieci przesyłowe i spółki dystrybucyjne, w tym także z zagranicy, poruszono następujące tematy:

 • Kierunki prac ZPBE "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" z zakresu eksploatacji transformatorów.
 • Monitoring stanu części aktywnej transformatorów, w tym:
  • stan dotychczasowy, rozwiązania techniczne, ocena stanu, doświadczenia i propozycje,
  • informacje nt. szczegółów technicznych i serwisu urządzeń HYDROCAL,
  • diagnostyka „on-line” izolatorów przepustowych i podobciążeniowych przełączników zaczepów, oraz monitorong wyładowań niezupełnych.
 • Techniczne aspekty wydłużenia żywotności izolacji transformatorów.
 • Uzdatnianie olejów transformatorowych. Stan dotychczasowy i jego ograniczenia, możliwości techniczne.
 • Zagrożenia izolacji transformatorów wywołane obecnością produktów zestarzenia oleju i siarki korozyjnej.
 • Technologia „REOIL” jako alternatywa dla dotychczasowych działań. Wyniki i doświadczenia z regeneracji oleju w transformatorach.

W trakcie narady słuchacze mieli okazję zapoznać się także z wystawą, na której prezentowano urządzenia do diagnostyki on-line transformatorów, jak również nowo wyprodukowane przyrządy pomiarowe, mające zastosowanie w badaniach diagnostycznych realizowanych metodą off-line.

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”