Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów - Wisła 2018

Zdjęcie grupowe - Konferencja Wisła 2018Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Spółka z o.o.

przy współudziale:

 • ABB Spółka z o.o. Oddział w Łodzi
 • EthosEnergy Poland S.A.
 • Fabryki Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.
 • Schneider Electric Transformers Poland Spółka z o.o.

zorganizowali w dniach 9-11 maja 2018 r. w Ośrodku Konferencyjnym „STOK” w Wiśle-Jaworniku

XI Konferencję Naukowo-Techniczną "ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW".

Partnerem konferencji była firma TAURON Dystrybucja S.A.

Patronat nad konferencją sprawowali: Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Towarzystwo Konsultantów Polskich.

Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo Urządzenia dla Energetyki.

 

 

 

 

W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 260 uczestników, w tym 11 gości zagranicznych.

Obrady dotyczyły aktualnych problemów technicznych transformatorów mocy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • aspektów techniczno – ekonomicznych eksploatacji,
 • nowelizacji Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów,
 • wspomagania zarządzania eksploatacją transformatorów systemem monitoringu on-line,
 • nowych konstrukcji transformatorów i przekładników,
 • wydłużania żywotności izolacji transformatorów (regeneracja oleju i suszenie izolacji),
 • diagnostyki technicznej transformatorów. Nowe metody i ich skuteczność, doświadczenia praktyczne.

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”