Kazachstańsko-Polskie Forum Biznesu

W dniu 20 listopada 2012 roku w Warszawie odbyło się Kazachstańsko-Polskie Forum Biznesu. W forum tym uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy, którzy spotkali się z przedstawicielami kazachstańskich firm reprezentujących przemysł energetyczny.

Czytaj więcej...

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury

Informujemy, iż w dniu 25 września 2012 nasza firma dołączyła do grona sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Czytaj więcej...

Seminarium: „Zarządzanie eksploatacją transformatorów w sieciach elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.” 22 czerwca 2012 r.

W dniu 22.czerwca b.r. odbyło się w siedzibie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Seminarium dotyczące problemów „Zarządzania Eksploatacją Transformatorów” pracujących w stacjach i sieciach elektroenergetycznych Kombinatu.

Czytaj więcej...

Spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

W dniach 15-16 maja 2012 w Dubrowniku (Chorwacja) odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.43 „Transformer Bushings Reliability” (Niezawodność transformatorowych izolatorów przepustowych).

Czytaj więcej...

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA

W dniu 01 czerwca 2012 r. w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA.

Czytaj więcej...

Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

W dniu 23 marca br. odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego prowadzącego prace nad nowelizacją Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET).

Czytaj więcej...

Testy odbiorcze hydrozespołów w ZEW Niedzica

Firma nasza podpisała umowę i jest obecnie w trakcie realizacji testów odbiorczych samostartu dwóch hydrozespołów po 46,375 MW każdy w Elektrowni Wodnej Niedzica zgodnie z wymaganiami PSE Operator SA.

Czytaj więcej...

Spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40

W dniach 25-26 stycznia br. odbyło się w Paryżu piąte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40 „Copper sulphide long-term mitigation and risk assessment” (Zapobieganie skutkom obecności siarczku miedzi w długim aspekcie czasowym i ocena ryzyka).

Czytaj więcej...

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z RPO-WSL na lata 2007-2013

30 grudnia 2011 r. zakończono realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Energopomiar-Elektryka na rynku krajowym przez wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych urządzeń elektrycznych za pomocą przewoźnego zespołu napięciowego”.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”