Spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

W dniach 15-16 maja 2012 w Dubrowniku (Chorwacja) odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.43 „Transformer Bushings Reliability” (Niezawodność transformatorowych izolatorów przepustowych).

Więcej...

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA

W dniu 01 czerwca 2012 r. w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA.

Więcej...

Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

W dniu 23 marca br. odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego prowadzącego prace nad nowelizacją Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET).

Więcej...

Testy odbiorcze hydrozespołów w ZEW Niedzica

Firma nasza podpisała umowę i jest obecnie w trakcie realizacji testów odbiorczych samostartu dwóch hydrozespołów po 46,375 MW każdy w Elektrowni Wodnej Niedzica zgodnie z wymaganiami PSE Operator SA.

Więcej...

Spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40

W dniach 25-26 stycznia br. odbyło się w Paryżu piąte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40 „Copper sulphide long-term mitigation and risk assessment” (Zapobieganie skutkom obecności siarczku miedzi w długim aspekcie czasowym i ocena ryzyka).

Więcej...

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z RPO-WSL na lata 2007-2013

30 grudnia 2011 r. zakończono realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Energopomiar-Elektryka na rynku krajowym przez wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych urządzeń elektrycznych za pomocą przewoźnego zespołu napięciowego”.

Więcej...

Wyróżnienie w kategorii "Współpraca z Przemysłem"

W dniu 15 grudnia 2011 w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, zostało wręczone wyróżnienie za rok 2011 w kategorii Współpraca z Przemysłem. Wyróżnienie to odebrał z rąk Prezesa SEP Jerzego Barglika, Prezes naszej firmy Daniel Pawłowski.

Więcej...

Współpraca z firmą Mikro-kod z Ukrainy

Firma nasza podpisała umowę o współpracy z firmą Mikro-kod Ltd. z Ukrainy. Na mocy zawartej umowy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o. o. będzie na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem aparatury Mikro-kod Ltd, zaś firma z Ukrainy zostaje partnerem dystrybuującym urządzenia kontrolno-pomiarowe naszej produkcji na rynku ukraińskim.

Więcej...

Wizyta auditorów Polskiego Centrum Akredytacji

W dniach 24-25 października br. w naszym Laboratorium Przyrządów Pomiarowych został przeprowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji audit wznawiający i rozszerzający zakres akredytacji.

 

Więcej...

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000
Przeznaczony do sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych klasy 0,5 i 1, sprawdzenia zabezpieczeniowych przekładników prądowych klasy 5P i 10P, wstępnej oceny pomiarowych przekładników prądowych klasy 0,1, 0,2, 0,2S i 0,5S.h i pośrednich służących do rozliczeń energii, sprawdzenia zabezpieczeniowych przekładników prądowych klasy 5P i 10P, wstępnej oceny pomiarowych przekładników prądowych klasy 0,1, 0,2, 0,2S i 0,5S.
Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...
Przesuwnik Fazowy typ PF-3
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Więcej...

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”