Testy odbiorcze hydrozespołów w ZEW Niedzica

Firma nasza podpisała umowę i jest obecnie w trakcie realizacji testów odbiorczych samostartu dwóch hydrozespołów po 46,375 MW każdy w Elektrowni Wodnej Niedzica zgodnie z wymaganiami PSE Operator SA.

Więcej...

Spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40

W dniach 25-26 stycznia br. odbyło się w Paryżu piąte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.40 „Copper sulphide long-term mitigation and risk assessment” (Zapobieganie skutkom obecności siarczku miedzi w długim aspekcie czasowym i ocena ryzyka).

Więcej...

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z RPO-WSL na lata 2007-2013

30 grudnia 2011 r. zakończono realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Energopomiar-Elektryka na rynku krajowym przez wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych urządzeń elektrycznych za pomocą przewoźnego zespołu napięciowego”.

Więcej...

Wyróżnienie w kategorii "Współpraca z Przemysłem"

W dniu 15 grudnia 2011 w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, zostało wręczone wyróżnienie za rok 2011 w kategorii Współpraca z Przemysłem. Wyróżnienie to odebrał z rąk Prezesa SEP Jerzego Barglika, Prezes naszej firmy Daniel Pawłowski.

Więcej...

Współpraca z firmą Mikro-kod z Ukrainy

Firma nasza podpisała umowę o współpracy z firmą Mikro-kod Ltd. z Ukrainy. Na mocy zawartej umowy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o. o. będzie na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem aparatury Mikro-kod Ltd, zaś firma z Ukrainy zostaje partnerem dystrybuującym urządzenia kontrolno-pomiarowe naszej produkcji na rynku ukraińskim.

Więcej...

Wizyta auditorów Polskiego Centrum Akredytacji

W dniach 24-25 października br. w naszym Laboratorium Przyrządów Pomiarowych został przeprowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji audit wznawiający i rozszerzający zakres akredytacji.

 

Więcej...

CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory

CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory
CIGRE SC A2 & D1
Połączone Kolokwium 2011 Kioto - 11-16 września 2011 roku

 

Więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych metodą akustyczną”.

Więcej…

Międzynarodowa Konferencja Mechatroniki i Elektrodynamiki

W dniach 06-08.10.2011 miała miejsce Trzecia Międzynarodowa Konferencja Mechatroniki i Elektrodynamiki w Opolu (IIIrd SCE), zorganizowana pod patronatem Instytutu IEEE. W Konferencji brał udział pracownik firmy Energopomiar-Elektryka, Dawid Kamiński.

Więcej...

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000 - NOWOŚĆ!
Mikroprocesorowe urządzenie służące do generacji dużych prądów o stabilizowanej wartości.
Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
Wskaźnik magnesu neodymowego WMN-1
Wskaźnik przeznaczony jest do wstępnej identyfikacji liczników energii elektrycznej wodomierzy oraz gazomierzy, które zostały poddane działaniu magnesu neodymowego.
Więcej...

Polecamy

  • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

    Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.