CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory

CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory
CIGRE SC A2 & D1
Połączone Kolokwium 2011 Kioto - 11-16 września 2011 roku

 

Więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych metodą akustyczną”.

Więcej…

Międzynarodowa Konferencja Mechatroniki i Elektrodynamiki

W dniach 06-08.10.2011 miała miejsce Trzecia Międzynarodowa Konferencja Mechatroniki i Elektrodynamiki w Opolu (IIIrd SCE), zorganizowana pod patronatem Instytutu IEEE. W Konferencji brał udział pracownik firmy Energopomiar-Elektryka, Dawid Kamiński.

Więcej...

Po targach ENERGETAB 2011

Zakończyły się organizowane na terenie ZIAD w Bielsku Białej 24. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB '2011.

 

Więcej...

NOWOŚĆ ! Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT

System Zabezpieczenia Antykradzieżowego Transformatora – w skrócie System Z.A.T. – to system służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

Więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę Wzorcowego Przekładnika Napięciowego

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Wzorcowego Przekładnika Napięciowego”.

Więcej…

Ekspert CENELEC

W dniu 20 czerwca 2011 roku decyzją Sekretarza Grupy Koordynującej prace Smart Grids SGCG w Europejskim Komitecie Standaryzacji Elektrotechnicznej CENELEC nasz pracownik, pan Grzegorz Grzegorzyca, został nominowany do udziału w pracach podgrupy Architecture jako Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN.

Więcej...

Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

W dniu 10 czerwca b.r. odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego inicjujące prace nad nowelizacją wydanej w 2006 r. Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET).

Więcej...

Seminarium organizowane przez SEP Odział w Bielsku-Białej

W dniach 2 i 3 czerwca 2011 roku w miejscowości Brenna uczestniczyliśmy w seminarium organizowanym przez Bielsko-Bialski Oddział SEP

 

Więcej...

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

  • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

    Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.