Wyróżnienie w kategorii "Współpraca z Przemysłem"

W dniu 15 grudnia 2011 w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, zostało wręczone wyróżnienie za rok 2011 w kategorii Współpraca z Przemysłem. Wyróżnienie to odebrał z rąk Prezesa SEP Jerzego Barglika, Prezes naszej firmy Daniel Pawłowski.

Czytaj więcej...

Współpraca z firmą Mikro-kod z Ukrainy

Firma nasza podpisała umowę o współpracy z firmą Mikro-kod Ltd. z Ukrainy. Na mocy zawartej umowy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o. o. będzie na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem aparatury Mikro-kod Ltd, zaś firma z Ukrainy zostaje partnerem dystrybuującym urządzenia kontrolno-pomiarowe naszej produkcji na rynku ukraińskim.

Czytaj więcej...

Wizyta auditorów Polskiego Centrum Akredytacji

W dniach 24-25 października br. w naszym Laboratorium Przyrządów Pomiarowych został przeprowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji audit wznawiający i rozszerzający zakres akredytacji.

 

Czytaj więcej...

CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory

CIGRE Komitet Studiów A2 Transformatory
CIGRE SC A2 & D1
Połączone Kolokwium 2011 Kioto - 11-16 września 2011 roku

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych metodą akustyczną”.

Więcej…

Międzynarodowa Konferencja Mechatroniki i Elektrodynamiki

W dniach 06-08.10.2011 miała miejsce Trzecia Międzynarodowa Konferencja Mechatroniki i Elektrodynamiki w Opolu (IIIrd SCE), zorganizowana pod patronatem Instytutu IEEE. W Konferencji brał udział pracownik firmy Energopomiar-Elektryka, Dawid Kamiński.

Czytaj więcej...

Po targach ENERGETAB 2011

Zakończyły się organizowane na terenie ZIAD w Bielsku Białej 24. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB '2011.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę Wzorcowego Przekładnika Napięciowego

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Wzorcowego Przekładnika Napięciowego”.

Więcej…

Ekspert CENELEC

W dniu 20 czerwca 2011 roku decyzją Sekretarza Grupy Koordynującej prace Smart Grids SGCG w Europejskim Komitecie Standaryzacji Elektrotechnicznej CENELEC nasz pracownik, pan Grzegorz Grzegorzyca, został nominowany do udziału w pracach podgrupy Architecture jako Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”