Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

W dniu 10 czerwca b.r. odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego inicjujące prace nad nowelizacją wydanej w 2006 r. Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET).

Czytaj więcej...

Seminarium organizowane przez SEP Odział w Bielsku-Białej

W dniach 2 i 3 czerwca 2011 roku w miejscowości Brenna uczestniczyliśmy w seminarium organizowanym przez Bielsko-Bialski Oddział SEP

 

Czytaj więcej...

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE "ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA"

W dniu 27 maja 2011 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE "ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA".

 

Czytaj więcej...

Targi energetyki, elektrotechniki i energoefektywności „Elcom 2011” w Kijowie na Ukrainie

W dniach 12-15 kwietnia w Kijowie odbyły się międzynarodowe targi energetyki, elektrotechniki i energoefektywności „Elcom 2011”.

 

Czytaj więcej...

Elektrownia słoneczna SOLUCAR w Hiszpanii

W dniu 12 kwietnia 2011 r. pracownicy Energopomiaru Elektryki zwiedzali elektrownię słoneczną SOLUCAR

 

Czytaj więcej...

Zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie

W dniu 1 grudnia 2010 r. nasz pracownik Dawid Kamiński odebrał nagrodę za zdobycie 1 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez firmę Vattenfall, na najlepszą pracę magisterską z zakresu energetyki.

Czytaj więcej...

Gazele Biznesu 2010

XI edycji "rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm" dziennik gospodarczy "Puls Biznesu" przyznał naszej firmie "Gazelę Biznesu 2010".

Czytaj więcej...

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fm

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fm przeznaczony jest do sprawdzania elektronicznych przekaźników nadmiarowoprądowych, np. LH 86. Przyrząd ten umożliwia pomiar czasu zadziałania przekaźnika, zarówno podczas symulacji przeciążenia i zwarcia oraz zaniku fazy, a także czas stygnięcia przekaźnika.

Czytaj więcej...

Zakład Pomiarowo–Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

29 kwietnia 2013 r Zakład Pomiarowo – Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.3 „Zapobieganie skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom eksploatacyjnym w systemie elektroenergetycznym poprzez wprowadzenie innowacyjnego mobilnego zespołu szybkiego reagowania”.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”