SEP na Konferencji w Wiśle

W dniach 7÷9 maja 2014 roku w Wiśle, odbyła się kolejna edycja (już IX edycja) konferencji pt. „Zarządzanie eksploatacją transformatorów”. Głównym organizatorem konferencji był ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. przy współudziale innych firm związanych z energetyką zawodową i przemysłową  i przy wydatnym wsparciu Koła nr 2 SEP przy Energopomiarze.

Tegoroczna tematyka konferencji obejmowała nie tylko szeroko pojęte zagadnienia związane z zarządzaniem eksploatacją transformatorów, ale także po raz pierwszy poruszyła problemy o charakterze technicznym, dotyczącym przekładników prądowych i napięciowych, którym poświęcono specjalną sesję.

Konferencji towarzyszyła wystawa 19 firm produkcyjnych i usługowych, oferujących swoje wyroby, wspomagające eksploatację i badania transformatorów.

Oprócz wspomnianych wystawców swoje stoisko miało również Koło nr 2 SEP przy Energopomiarze, promujące osiągnięcia wydawnicze pracowników Spółki. Na stoisku bezpośrednio sprzedawano lub przyjmowano zamówienia na następujące publikacje wydane przez Spółkę:

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”