Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 11.12.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Koła nr 2 SEP przy ZPBE ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., w trakcie którego dotychczasowemu Zarządowi Koła udzielono absolutorium za okres kadencji
2014-2017.

Na zebraniu wybrano nowy Zarząd Koła na kadencję 2018-2022 w składzie:

 • Prezes Koła: Urszula Nabiałczyk,
 • Skarbnik: Barbara Zyskowska,
 • Sekretarz: Grzegorz Czempik,
 • Członkowie Zarządu: Jarosław Bober i Dariusz Janecki.

Należy podkreślić fakt, że wszyscy nowo wybrani członkowie Zarządu, zarządzali Kołem już w poprzednich dwóch kadencjach.
Koleżanka Prezes przedstawiła wstępny Plan działania na nową kadencję, w którym znalazły się przede wszystkim wszystkie dotychczasowe kierunki działalności Koła.   

Ponadto, spośród uczestników zebrania wybrano 9 kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, które odbędzie się wiosną 2018 roku.                                                                                  

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”