Przetargi

Wynik postępowania dot. wyboru dostawcy urządzenia do pomiaru wyładowań niezupełnych

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. wyboru dostawcy urządzenia do pomiaru wyładowań niezupełnych informujemy, iż do realizacji w/w zadania została wybrana oferta firmy Palat.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych metodą akustyczną”.

Czytaj więcej...

Wynik postępowania dot. wyboru dostawcy Wzorcowego Przekładnika Napięciowego

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. wyboru dostawcy wzorcowego przekładnika napięciowego informujemy, iż do realizacji w/w zadania została wybrana oferta firmy Transformex Sp. z o.o.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę Wzorcowego Przekładnika Napięciowego

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Wzorcowego Przekładnika Napięciowego”.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”