Władze firmy

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Świętokrzyska 2
Nr KRS: 0000134174
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 744 000 PLN
NIP: 631-020-04-46 - REGON: 270705808


Rada Nadzorcza:
Przewodniczący RN Tadeusz WYPYCH
Przewodniczący RN
tel. 32 237 66 66
e-mail:
Sekretarz RN JACEK SANOCKI
Sekretarz RN
tel. 32 237 66 18
e-mail:
Członek RN Adam SMOLIK
Członek RN
tel. 32 237 61 00
e-mail:

Kierownictwo firmy:
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Daniel PAWŁOWSKI
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
tel. 32 237 66 00
e-mail:
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny Jerzy WRZOSEK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
tel. 32 237 66 02
e-mail:
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Marek RANDAK
Prokurent, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
tel. 32 237 66 52
e-mail:
Dyrektor ds. Produkcji Zygmunt PILNY
Dyrektor ds. Produkcji
tel. 32 237 66 70
e-mail:
Dyrektor ds. Sprzedaży Mariusz MISIEWICZ
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. 32 237 66 46
e-mail:

W ramach struktury firmy działają między innymi następujące komórki organizacyjne:
Kierownik Działu Sieci Dział Sieci – ES
Kierownik – Paweł POLUS
tel. 32 237 66 53
e-mail:
Kierownik Działu Transformatorów, Generatorów i Materiałów Elektroizolacyjnych

Dział Transformatorów, Generatorów i Materiałów Elektroizolacyjnych – EM1
Kierownik – Grzegorz CZEMPIK
tel. 32 237 66 33
e-mail:

Kierownik Zespołu ds. Zapewnienia Jakości

Zespół ds. Zapewnienia Jakości – EJ
Kierownik – Urszula NABIAŁCZYK
Pełnomocnik Prezesa ds. Zapewnienia Jakości
tel. 32 237 66 69
e-mail:

Kierownik Laboratorium Badawczego Aparatury i Urządzeń Rozdzielczych Laboratorium Badawcze – LA
Kierownik – Ireneusz MALCIAK
tel. 32 237 66 39
e-mail:
Kierownik Laboratorium Przyrządów Pomiarowych Laboratorium Przyrządów Pomiarowych – LP
Kierownik – Tomasz GUZY
tel. 32 237 66 66
e-mail:
Kierownik Zespołu Ochrony Przeciwporażeniowej Zespół Ochrony Przeciwporażeniowej – EM2
Kierownik – Roman NIEDBAŁA
tel. 32 237 66 22
e-mail:
Kierownik Oddziału w Krakowie Oddział w Krakowie – EOK
Andrzej SOWA
tel. 12 277 85 22
e-mail:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Joanna WILCZEK
tel. 32 237 66 07
e-mail:
 Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”