Badanie przekładników prądowych

Miernik do badania charakterystyki magnesowania przekładników prądowych typ MChM-2

Miernik MChM-2 umożliwia ściągnięcie charakterystyki magnesowania przekładników prądowych.

Czytaj więcej...

Miernik do badania charakterystyki magnesowania przekładników prądowych typ MChM-5

Miernik MChM-5 umożliwia ściągnięcie charakterystyki magnesowania przekładników prądowych.

Czytaj więcej...

Mini Tester Przekładników Prądowych typ miniTP - NOWOŚĆ!

Mini tester przekładników prądowych przeznaczony jest do sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych pracujących w układach półpośrednich i pośrednich służących do rozliczeń energii, sprawdzania zabezpieczeniowych przekładników prądowych oraz wstępnej oceny pomiarowych przekładników prądowych w przypadkach, gdy parametry przekładników znacznie odbiegają od deklarowanych wartości.

Czytaj więcej...

Tester obwodów wtórnych typ TOW-5

Tester Obwodów Wtórnych typ TOW-5 przeznaczony jest do sprawdzania prądem lub napięciem zmiennym obwodów wtórnych przekładników prądowych lub napięciowych.

Czytaj więcej...

Tester przekładników prądowych typ TP-100/TP-200

Tester przekładników prądowych przeznaczony jest do sprawdzania przekładników prądowych pracujących w układach półpośrednich i pośrednich służących do rozliczeń energii.

Czytaj więcej...

Wymuszalnik prądowy typ WP-100

Wymuszalnik prądowy typ WP - 100 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem zmiennym np. przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych i napięciowych, wyzwalaczy, termików.

Czytaj więcej...

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 - NOWOŚĆ!

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.

Czytaj więcej...

Wymuszalnik prądowy typ WP-4000 - NOWOŚĆ!

Wymuszalnik prądowy typ WP-4000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.

Czytaj więcej...

Wymuszalnik prądu przemiennego typ WP-150 - NOWOŚĆ!

Wymuszalnik prądu przemiennego typ WP-150 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem zmiennym np. przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych i napięciowych, wyzwalaczy, termików itp.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”