Badanie przekładników prądowych

Wymuszalnik prądowy typ WP-100


PRZEZNACZENIE

Wymuszalnik prądowy typ WP - 100 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem zmiennym np. przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych i napięciowych, wyzwalaczy, termików.

CHARAKTERYSTYKA

WP-100 jest urządzeniem przenośnym do zastosowań zarówno w terenie jak i w laboratorium przeznaczonym do pracy ciągłej dla regulacji prądu w zakresie 0 ÷ In oraz dla regulacji napięcia w zakresie 0 ÷ 250V. Wewnętrzny czasomierz pozwala na pomiar czasu zadziałania dowolnego urządzenia zabezpieczającego.


DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania Uz 230 V , 50 Hz
Maksymalny pobór mocy 650 VA
Zakres regulacji prądu I1 do 100 A
lub do 10 A
lub do 1 A
Maksymalna moc wyjścia prądowego 500 VA
Zakres pomiarowy prądu I2 0÷10 A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego dla prądu obciążenia do 2 A do 250 V
Dopuszczalny błąd podstawowy wskazań amperomierza i woltomierza AC ±(0,2 % w.w. + 2c)
Zakres pomiarowy czasomierza 0÷100 h
Maksymalna rozdzielczość pomiaru czasomierza 0,1 ms
Temperatura pracy -5°C do +40°C
Wilgotność do 80%
Wymiary 486 x 392 x 192 mm
Masa ok. 18 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”