Badanie przekładników prądowych

Tester obwodów wtórnych typ TOW-5


PRZEZNACZENIE

Tester Obwodów Wtórnych typ TOW-5 przeznaczony jest do sprawdzania prądem lub napięciem zmiennym obwodów wtórnych przekładników prądowych lub napięciowych.
Może również posłużyć jako wymuszalnik małych prądów lub napięcia.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

TOW-5 jest urządzeniem przenośnym do zastosowań zarówno w terenie jak i w laboratorium przeznaczonym do pracy ciągłej dla regulacji prądu w zakresie 0 ÷ In oraz dla regulacji napięcia w zakresie 0 ÷ 110V. Wyjścia prądowe i napięciowe są odizolowany od sieci zasilającej. Tester posiada zabezpieczenie prądowe, napięciowe oraz termiczne chroniące go przed uszkodzeniem. 


DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji prądu I 1A 0 ÷ 1 A
Zakres regulacji prądu I 5A 0 ÷ 5 A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego 0 ÷ 100 V (dla prądu 1 A)
Moc źródeł 100 VA
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięcia i prądu
±(0,2 % w. w. + 2 cyfry)
Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Znamionowy pobór mocy 150 VA
Temperatura pracy: -5 °C do +40 °C
Wymiary 340 x 295 x 152 mm
Waga ok. 7,5 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”