Badanie wyłączników i połączeń śrubowych

Konwerter RS232 / RS485 / USB z optoizolacją typ RS / USB

Konwerter RS232 / RS485 / USB z optoizolacją typ RS / USB przeznaczony jest dla przemysłu, służb pomiarowych, energetyki oraz wszędzie tam gdzie potrzebna jest transmisja szeregowa i występują zagrożenia spowodowane przepięciami...

Czytaj więcej...

Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND

Mierniki niejednoczesności są przeznaczone do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania od 3 do 12 styków wyłącznika,
co pozwala określić niejednoczesność ich działania, a niektóre z nich (MND-20) umożliwiają również rejestrację prądów płynących przez cewki wyłącznika.

Czytaj więcej...

Tester komór próżniowych typ TKP-1

Tester Komór Próżniowych typ TKP-1 jest mikroprocesorowym, przenośnym urządzeniem do sprawdzania komór próżniowych wyłączników.

Czytaj więcej...

Wymuszalnik prądu stałego i przemiennego typ WPPS-300

Wymuszalnik prądu przemiennego i stałego typ WPPS-300 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzania i regulacji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem lub napięciem zmiennym bądź stałym.

Czytaj więcej...

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000 umożliwia przeprowadzenie kontroli nastaw zabezpieczeń nadprądowych wyłączników szybkich prądu stałego (WS) i wykonanie pomiaru spadków napięć na zespołach diod prostowniczych oraz wyznaczenie rezystancji styków wyłączników WN, odłączników a także kontrolę połączeń w szynach zbiorczych i innych wysokoprądowych połączeń elektrycznych metodą pomiaru spadku napięcia.

Czytaj więcej...

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-300 lub WPS-600

Wymuszalnik umożliwia wykonanie pomiarów rezystancji styków wyłącznika, rezystancji połączeń oraz innych pomiarów, przy których wymagany jest prąd stały o dużym natężeniu.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”