Badanie wyłączników i połączeń śrubowych

Konwerter RS232 / RS485 / USB z optoizolacją typ RS / USB

PRZEZNACZENIE

Konwerter RS232 / RS485 / USB z optoizolacją typ RS / USB pozwala na konwersje interfejsu USB na interfejs komunikacji szeregowej RS232/RS485.
Jest zasilany bezpośrednio z portu USB, zapewniając przy tym separację optyczną portu USB.
Po podłączeniu konwertera do portu USB tworzą się dwa wirtualne porty szeregowe, jeden dla RS232, a drugi dla RS485.

CHARAKTERYSTYKA

Ochrona komputera lub notebooka przed przepięciami wynikłymi w trakcie komunikacji z urządzeniami podłączonymi do wyższych napięć , a co za tym idzie od uszkodzeń mogących wystąpić przy stosowaniu komunikacji szeregowej.
Tworzenie dwóch wirtualnych portów szeregowych, o edytowalnych numerach od 1 do 256.
Port RS232 obsługujący sygnały TX, RX, RTS, CTS, GND, pozwala na bezpieczną komunikację urządzeń wymagających komunikacji szeregowej.

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”