Badanie wyłączników i połączeń śrubowych

Wymuszalnik prądu stałego i przemiennego typ WPPS-300

PRZEZNACZENIE

Wymuszalnik prądu przemiennego i stałego typ WPPS-300 przeznaczony jest do wykonywania prób okresowych oraz sprawdzania i regulacji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem lub napięciem zmiennym bądź stałym, np. przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych i napięciowych, wyzwalaczy, termików, styków wyłączników, itp.

 

 

 

Umożliwia m.in. :

 • wyznaczenie przekładni rzeczywistej przekładnika prądowego,
 • kontrolę i nastawę układów automatyki zabezpieczeniowej,
 • wyznaczenie progu zadziałania wyzwalacza,
 • wyznaczenie czasów własnych wyłączników,
 • wyznaczenie rezystancji styków głównych wyłączników.

 

CHARAKTERYSTYKA

Wymuszalnik prądu przemiennego i stałego typ WPPS-300 przeznaczony jest do pracy ciągłej w całym zakresie regulacji prądu 0 ÷ In, a dla regulacji napięcia 0 ÷ 230 V. Obwród prądowy jest odizolowany od sieci zasilającej, a obwód napięciowy jest galwanicznie połączony z siecią. Urządzenie posiada cyfrowy odczyt wartości wymuszanego prądu, napięcia i czasu. Sekundomierz cyfrowy sterowany jest dowolnym sygnałem lub zmianą stanu. Wymuszalnik posiada zabezpieczenie prądowe oraz termiczne chroniące go przed przegrzaniem lub uszkodzeniem. Wymuszalnik może być wykonany w II klasie  ochronności oraz stopniu ochrony obudowy IP 67. Wymuszalnik nadaje się do stosowania również w przemyśle górniczym.DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji prądu IAC 0 ÷ 300 A
Zakres regulacji prądu IDC 0 ÷ 100 A - prąd stabilizowany
Zakres regulacji napięcia wyjściowego
0 ÷ 230 V (dla prądu 4 A)
Maksymalna moc źródeł
800 VA dla AC oraz 300 W dla DC
Dopuszczalny błąd podstawowy
pomiaru napięcia i prądu AC/DC
±(0,2 % wart. wsk. + 2 cyfry)
Znamionowy pobór mocy
1000 VA
Temperatura pracy -5 ºC ÷ +40 ºC
Wilgotność
do 80 %
Stopień ochrony obudowy
IP 67 *)
Klasa ochronności II *)
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Wymiary 486 x 392 x 191 mm
Waga ok. 22 kg
Uwaga: *) - w wykonaniu dla górnictwa  

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”