Badanie wyłączników i połączeń śrubowych

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000


PRZEZNACZENIE

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000 umożliwia przeprowadzenie kontroli nastaw zabezpieczeń nadprądowych wyłączników szybkich prądu stałego (WS) i wykonanie pomiaru spadków napięć na zespołach diod prostowniczych oraz wyznaczenie rezystancji styków wyłączników WN, odłączników a także kontrolę połączeń w szynach zbiorczych i innych wysokoprądowych połączeń elektrycznych metodą pomiaru spadku napięcia.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-1000 jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do generacji dużych prądów o stabilizowanej wartości. Zbudowany na bazie zasilacza impulsowego wymuszalnik pozwala na pomiar prądu wyjściowego oraz spadku napięcia na obwodzie zewnętrznym. Wielkości te oraz obliczona wartość rezystancji są wyświetlane na ekranie urządzenia, rejestrowane w pamięci oraz przy pomocy złącza RS232 eksportowane do PC w celu dalszej archiwizacji i obróbki w arkuszu kalkulacyjnym. Wartość prądu i czas wymuszania prądu wyjściowego mogą być zmieniane w zakresie 50 ÷ 1000 A i 2 ÷ 60 s przy pomocy lokalnej klawiatury. Prąd wyjściowy jest stabilizowany tzn. przyrosty rezystancji obwodu zewnętrznego nie wpływają na wartość wydatkowanego prądu.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 3 × 400 V AC
Zakres regulacji prądu wyjściowego 50 A ÷ 1000 A co 5 A
Zakres regulacji czasu wymuszania prądu 2 ÷ 60 s
Zakresy pomiarowe napięcia 0 ÷ 200 mV oraz 0 ÷ 20 V
Maksymalna moc wyjściowa 16 kW
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięcia i prądu
±(1% wart. wsk. + 1 cyfra)
Rozdzielczość wskazań amperomierza 0,1 A
Rozdzielczość wskazań miliwoltomierza 0,01 mV
Tętnienia < 3 %
Wymiary 1450 x 450 x 555 mm
Masa ok. 100 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”