Badanie wyłączników i połączeń śrubowych

Wymuszalnik prądu stałego typ WPS-300 lub WPS-600


PRZEZNACZENIE

Wymuszalnik umożliwia wykonanie pomiarów rezystancji styków wyłącznika, rezystancji połączeń oraz innych pomiarów, przy których wymagany jest prąd stały o dużym natężeniu.

CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie zawiera zasilacz impulsowy, sterownik mikroprocesorowy i wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD.
Część pomiarowa urządzenia mierzy w każdej sekundzie prąd wyjściowy oraz spadek napięcia na obwodzie zewnętrznym. Wielkości te oraz obliczone wartości rezystancji wyświetlane są bezpośrednio na wyświetlaczu LCD urządzenia oraz zapisywane do pamięci, skąd mogą zostać przesłane do komputera po łączu RS232. Nastawy parametrów wyjściowych wprowadzane są z klawiatury urządzenia.


DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji prądu wyjściowego
dla WPS-300
dla WPS-600

20 ÷ 380 A
20 ÷ 600 A
Zakres regulacji czasu wymuszenia prądu
dla WPS-300
dla WPS-600

2 ÷ 255 s
2 ÷ 15 s
Maksymalna moc wyjściowa 1,5 kW
Rozdzielczość pomiaru napięcia 0,1 mV
Rozdzielczość nastawy prądu 2 A
Tętnienia < 1 %
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Wymiary 320 x 360 x 240 mm
Waga 18 kg

 

Wykonujemy:

Badania pomontażowe i eksploatacyjne oraz poawaryjne aparatury elektroenergetycznej

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”