Diagnostyka i ochrona transformatorów

Urządzenie do kontroli transformatora pod względem cieplnym typ MCT-10

PRZEZNACZENIE

Urządzenie MCT-10 jest przeznaczone do zdalnego pomiaru temperatury oleju i uzwojenia transformatora, oraz do sterowania chłodnicami.
Wyposażenie urządzenia w łącze RS485 umożliwia współpracę z systemem nadzoru stacji i transmisję danych do komputera.
Poprzez łącze RS485 są transmitowane parametry wielkości mierzonych oraz nastawionych oraz informacje o załączeniu / wyłączeniu chłodnic. Do komunikacji jest wykorzystywany protokół Modbus RTU.

CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie MCT - 10 jest wykonane w oparciu o technikę cyfrowego przetwarzania danych z wykorzystaniem mikroprocesora. Mierzy ono temperaturę uzwojenia w zakresie od 0° do 140°C oraz temperaturę oleju w zakresie od 0° do 120°C. Urządzenie jest wyposażone w przekaźniki wyjściowe działające przy przekroczeniu dwóch stopni nastawionych temperatur oleju i dwóch lub trzech uzwojenia - co umożliwia uruchamianie chłodnic i pobudzanie sygnalizacji. Temperatury uzwojenia oraz oleju są odczytywane na dwóch wyświetlaczach cyfrowych z rozdzielczością 0,5°C. Urządzenie jest wykonywane w dwóch różnych wersjach: do mechaniki EURO i do zamocowania na tablicy sterowniczej. Informacje potrzebne do prawidłowej pracy urządzenia są dostarczane z rezystorowego czujnika temperatury oleju, oraz przekładnika prądowego mierzącego prąd obciążenia transformatora. Dopasowanie urządzenia do parametrów transformatora odbywa się przez wprowadzenie parametrów z klawiatury z jednoczesnym wyświetlaniem nastawianych wartości.


DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 V 50 Hz lub 220 V DC
Pobór mocy ok. 20 VA
Prąd wejściowy znamionowy 1 A lub 5 A
Moc pobierana z przekładnika < 1 VA
Wytrzymałość dynamiczna 50 IN
Obciążalność zestyków 0,4 A przy 230 V DC 8 A przy 230 V AC
Wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 50 Hz, 1 min.
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 °C ÷ 40 °C
Wymiary w obudowie EURO
120 x 128 x 175 mm
w obudowie M12
140 x 140 x 175 mm
Urządzenie MCT - 10 jest przystosowane do czujnika Ni-100
Pt-100

 

Wykonujemy:
Diagnostyka transformatorów i izolacji

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”