Diagnostyka i ochrona transformatorów

Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora typ PZT-21 ÷ 28

PRZEZNACZENIE

Cyfrowy wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora przeznaczony jest do zdalnego odczytu numeru zaczepu, na którym aktualnie został ustawiony przełącznik. Układ wysyłający informacje o położeniu przełącznika jest zabudowany w skrzyni przełącznika i sprzężony z nim mechanicznie. Układ wyświetlający numer pracującego zaczepu zainstalowany jest na tablicy sygnalizacyjnej pola danego transformatora znajdującej się w nastawni. Połączenie między obu układami zrealizowane jest przy pomocy pięciu przewodów.

W zależności od przeznaczenia i wyposażenia produkowane są następujące typy wskaźników:

PZT-21 - wersja podstawowa [tylko odczyt numeru zaczepu transformatora],
PZT-25 - odczyt cyfrowy numeru zaczepu oraz wyjście prądowe 0÷5 mA, 0÷20 mA lub 4÷20 mA
PZT-26 - odczyt cyfrowy numeru zaczepu oraz izolowane wyjście w kodzie BCD,
PZT-27 - odczyt cyfrowy numeru zaczepu oraz nie izolowane wyjście w kodzie binarnym,
PZT-28 - odczyt cyfrowy numeru zaczepu, wyjście prądowe 0÷5 mA, 0÷20 mA lub 4÷20 mA oraz w kodzie BCD,CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie składa się z nadajnika sygnałów i odbiornika.
Podzespół "Nadajnik" składa się z 27. pozycyjnego przełącznika obrotowego, oraz zespołu diod umożliwiających przetwarzanie każdego położenia przełącznika na kombinację czterech sygnałów napięciowych (informacja cyfrowa przy wykorzystaniu czterech bitów). W celu umożliwienia przesłania 27 kombinacji sygnałów przy pomocy czterech bitów zastosowano dwa poziomy napięć sterujących 12 V i 24 V.
Podzespół "Odbiornik" składa się z układów sterujących odbierających sygnały: dekodera, zasilaczy stabilizowanych i wskaźników cyfrowych.


DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Pobór mocy 12 VA
Maksymalna ilość pozycji przełącznika 27
Dopuszczalna rezystancja przewodów łączących nadajnik z odbiornikiem 300 Ω
Wilgotność względna powietrza 85 %
Kod nadajnik-odbiornik firmowy,
BCD oraz binarny - współpraca możliwa przy zastosowaniu dodatkowego układu pośredniczącego
Kod wyjściowy odbiornika BCD, binarny
Wyjście prądowe 0 ÷ 5 mA
0 ÷ 20 mA
4 ÷ 20 mA
Wymiary nadajnika 170 x 170 x 90 mm
Wymiary odbiornika 67 x 135 x 160 mm
Waga nadajnika ok. 1 kg
Waga odbiornika ok. 1,5 kg

 

Wykonujemy:
Diagnostyka transformatorów i izolacji 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”