Dociążanie przekładników pomiarowych

Układ rezystorów dociążających obwody pomiarowe typ URDu

PRZEZNACZENIE

Układ rezystorów dociążających obwody wtórne przekładników jest przeznaczony do stosowania w obwodach pomiaru energii, mocy, prądu i napięcia. Rdzenie pomiarowe przekładników prądowych oraz uzwojenia wtórne przekładników napięciowych zachowują swoją klasę dokładności w przedziale obciążeń od 25 % do 100 % swojej mocy znamionowej. Zwiększenie obciążenia przekładników pozwala na spełnienie wymagań norm i tym samym poprawienie dokładności pomiaru mocy i energii.

 

CHARAKTERYSTYKA

Układ zawiera trzy rezystory o dopuszczalnej ciągłej stracie mocy 30 W na jeden rezystor. Każdy z rezystorów jest wyprowadzony oddzielnie na listwę zaciskową, co pozwala dociążać obwody wtórne przekładników dla różnych konfiguracji układu pomiarowego, np. układ czteroprzewodowy, trójprzewodowy, układ Arona, itp.
Rezystory są umieszczone w metalowej obudowie przystosowanej do zawieszenia na tablicy w przekaźnikowni lub na pionowej konstrukcji w celce przekładnikowej.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 3 × 100 V
Typ rezystorów RD - 50
Moc znamionowa rezystora 50 W
Moc wydzielana na rezystorze 25 W
Moc dopuszczalna 30 W
Rezystancje graniczne rezystorów wg wymagań
Tolerancja rezystancji 5%
Wytrzymałość elektryczna izolacji 2,5 kV / 1 min.
Temperatura otoczenia -30 ÷ 40 °C
Wymiary 147 x 132 x 140 mm
Waga 1,7 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , tel. 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”