Ocena jakości transportu transformatorów, generatorów itp.

Rejestrator wstrząsów typ RW-1

PRZEZNACZENIE

Rejestrator wstrząsów przeznaczony jest do równoczesnego pomiaru i rejestracji przyśpieszeń (przeciążeń) w trzech osiach X, Y i Z powstających w czasie załadunku, transportu oraz rozładunku wrażliwych na wstrząsy transformatorów, generatorów, silników, sprzętu medycznego itp.

 

CHARAKTERYSTYKA

Rejestrator wyposażony jest w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę, która umożliwia poruszanie się po menu oraz nastawę wartości progowych przyśpieszeń dla każdej z osi, jak również kalibrację związaną z zamocowaniem rejestratora. Zmierzone dane zapisywane są w pamięci EPROM wraz z datą i godziną zdarzenia. Dla zapewnienia pełnego obrazu zapisu danych rejestrowany jest każdy moment załączenia i wyłączenia zasilania urządzenia będącego w trakcie rejestracji. Po zakończeniu pracy rejestratora istnieje możliwość przeglądania zarejestrowanych zdarzeń bezpośrednio na wyświetlaczu LCD, wydrukowaniu danych na wbudowanej w urządzenie drukarce lub przesłaniu ich do komputera przez łącze RS232. Oprogramowanie działające w środowisku Windows umożliwia wizualizację zapisanych danych.
Rejestrator posiada własne zasilanie bateryjne pozwalające na ciągłą pracę przez okres 50 dni oraz wbudowany układ kontroli stanu baterii.


DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru przyśpieszeń -6 g ÷ +6 g
Rozdzielczość pomiaru przyspieszeń ± 0,1 g
Pomiar i rejestracja osie: X, Y, Z
Pojemność pamięci 4000 pomiarów
Pobór prądu ok. 4 mA
Czas pracy do 60 dni
Komunikacja RS 232
Zakres temperatury pracy -40 °C ÷ +85 °C
Zasilanie baterie Li lub AKU
Wymiary 210 x 245 x 105 mm
Waga ok. 4 kg

 

Wykonujemy:
Badania transformatorów i izolacji

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”