Ochrona przeciwporażeniowa

Miernik napięcia rażenia typ MNR-3

Miernik przeznaczony jest do pomiaru napięć rażenia występujących w obrębie urządzeń elektroenergetycznych, zwłaszcza w pobliżu uziemień i obecności konstrukcji metalowych.

Czytaj więcej...

Zadajnik napięcia rażenia dla sieci SN typ ZNR-SN

Zadajniki napięcia rażenia przeznaczony jest do przeprowadzania badań instalacji uziemiających (uziomów, układów uziomowych), mających na celu sprawdzenie, czy instalacje te spełniają wymagania norm i przepisów dotyczących tych instalacji, szczególnie w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, tj. zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej.

Czytaj więcej...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-1

Zadajniki napięcia rażenia są przewidziane do wymuszania prądu pomiarowego przez badany układ uziomowy przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych.

Czytaj więcej...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-2

Zadajnik napięcia rażenia stosuje się do wymuszania prądu pomiarowego w badanym układzie uziomu przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych na gruntach o zmniejszonej przewodności (skały, piaski). Wraz z miernikiem napięć rażenia typ MNR-1 służącym do pomiaru napięcia dotykowego i krokowego stanowią kompletny zestaw testujący instalacje uziemiające

Czytaj więcej...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-2-13kVA

Zadajniki napięcia rażenia stosuje się do wymuszania prądu pomiarowego w badanym układzie uziomu przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych na gruntach o zmniejszonej przewodności (skały, piaski). Zadajnik wraz z miernikiem napięcia rażenia typ MNR-1 służącym do pomiaru napięcia dotykowego lub krokowego stanowią kompletny zestaw testujący instalacje uziemiające.

Czytaj więcej...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-2-20kVA

Zadajniki napięcia rażenia stosuje się do wymuszania prądu pomiarowego w badanym układzie uziomu przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych na gruntach o zmniejszonej przewodności (skały, piaski). Zadajnik wraz z miernikiem napięcia rażenia typ MNR-1 służącym do pomiaru napięcia dotykowego lub krokowego stanowią kompletny zestaw testujący instalacje uziemiające.

Czytaj więcej...

Zadajnik napięcia rażenia typ ZNR-3

Zadajniki napięcia rażenia stosuje się do wymuszania prądu pomiarowego w badanym układzie uziomu przy pomiarze napięć dotykowych i krokowych na gruntach o zmniejszonej przewodności (skały, piaski). Zadajnik wraz z miernikiem napięcia rażenia typ MNR-3 (dodatkowe urządzenie) służącym do pomiaru napięcia dotykowego lub krokowego stanowią kompletny zestaw testujący instalacje uziemiające.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”