Ochrona przeciwporażeniowa

Zadajnik napięcia rażenia dla sieci SN typ ZNR-SN

 

PRZEZNACZENIE

Zadajniki napięcia rażenia przeznaczony jest do przeprowadzania badań instalacji uziemiających (uziomów, układów uziomowych), mających na celu sprawdzenie, czy instalacje te spełniają wymagania norm i przepisów dotyczących tych instalacji, szczególnie w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, tj. zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

Zastosowanie zestawu umożliwia wykonanie:

 • pomiarów rezystancji (impedancji) badanego układu uziomowego metodą techniczną,
 • pomiarów napięć dotykowych i krokowych, spodziewanych lub/i rażeniowych.

Urządzenie ZNR umożliwia wymuszenie przepływu prądu w pomiarowym obwodzie prądowym, który stanowią:

 • badany układ uziomowy,
 • pomocniczy uziom prądowy
 • łączące je przewody.

Urządzenia ZNR ze względu na brak separacji galwanicznej pomiędzy siecią zasilającą, a obwodem wyjściowym wymaga zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła zasilania 230V, 50Hz.

Sterowanie ZNR-SN z panelu dotykowego lub bezprzewodowo z MNR-3.

 

 

 

 

 

 

 

 DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania

230 V, 50 Hz

Maksymalny pobór mocy

ok. 1800 VA

Maksymalna moc wyjściowa
1650 VA
Znamionowa moc wyjściowa
1500 VA
Zakres regulacji napięcia wyjściowego 0 ÷ 250 V
Długotrwała obciążalność wyjścia napięciowego:
6 A
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu/napięcia
±(0,2% w.w. + 2c)
Temperatura pracy
-5 ºC ÷ +40 ºC
Wilgotność do 80%
Wymiary zestawu 500 x 350 x 150mm
Masa całkowita ok. 15 kg

 


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”