Pomiar parametrów energii elektrycznej

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11

Mikroprocesorowy Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT - 11  służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych. Wyniki podawane są bezpośrednio na ekranie dużego wyświetlacza dotykowego co pozwala na jednoczesne wyświetlenie wyników kilku rodzajów pomiarów oraz sterowania urządzeniem.

Czytaj więcej...

Wskaźnik magnesu neodymowego WMN-1

Wskaźnik przeznaczony jest do wstępnej identyfikacji liczników energii elektrycznej wodomierzy oraz gazomierzy, które zostały poddane działaniu magnesu neodymowego.
Podczas przyłożenia magnesu neodymowego do licznika indukcyjnego energii elektrycznej następuje silne oddziaływanie pola magnetycznego na wewnętrzny magnes stały o stosunkowo niskiej sile koercji i doprowadza to w końcowym efekcie do jego uszkodzenia.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”