Pomiar parametrów energii elektrycznej

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11

PRZEZNACZENIE

Mikroprocesorowy Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT - 11  służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych. Wyniki podawane są bezpośrednio na ekranie dużego wyświetlacza dotykowego co pozwala na jednoczesne wyświetlenie wyników kilku rodzajów pomiarów oraz sterowania urządzeniem.

Łącze USB umożliwia szybkie przekazywanie tych wyników do komputera lub notebooka użytkownika. Wszystkie wykresy i wyniki pomiarów można również wydrukować na wewnętrznej drukarce termicznej.

Cyfrowa obróbka sygnałów wejściowych zapewnia wysoką klasę pomiaru oraz poprawność wskazań dla przebiegów odkształconych.

Wewnętrzna pamięć  (Flash)  umożliwia archiwizację wykonywanych pomiarów, co pewien, nastawialny okres, a następnie przeglądanie ich oraz analizę w późniejszym czasie.

Zegar wewnętrzny, zasilany jest z litowej baterii, co zapewnia podawanie aktualnej daty i czasu. Wewnętrzna pamięć pozwala na zapis ok. 10 000 wyników (ekranów) pomiarów. Specjalne funkcje przyrządu oraz oprogramowanie komputerowe umożliwiają wpisanie do pamięci danych osobowych wykonującego pomiary oraz nazwy obiektu i numeru licznika.

ANOT – 11  ma możliwość wyboru menu w języku polskim lub angielskim.


CHARAKTERYSTYKA

ANOT – 11 możemy zmierzyć:

 • napięcia fazowe i międzyprzewodowe,
 • prądy fazowe,
 • moce czynne, bierne i pozorne w układach jedno- i trójfazowych oraz w układzie Arona,
 • moce czynne dowolnej kombinacji prądów i napięć,
 • wartość maksymalną mocy za określony czas,
 • energię czynną, bierną i pozorną,
 • częstotliwość sieci,
 • przekładnię przekładników prądowych i napięciowych
 • kąty między prądami, a napięciami układu trójfazowego oraz kąty pomiędzy prądami pierwotnymi i wtórnymi w układach sprawdzania przekładników oraz cosφ.
 • sprawdzić poprawność połączeń w dowolnych układach sieci wraz z wykreśleniem wykresu kołowego napięć i prądów,
 • kolejność wirowania faz,
 • skontrolować liczniki energii elektrycznej z podaniem procentowego uchybu,
 • dokonać analizy harmonicznej – do 15-tej harmonicznej

Wskazania są poprawne także dla przebiegów odkształconych (True RMS). Wybór rodzaju pomiaru wykonuje się przy pomocy klawiatury. Przyrząd posiada automatyczną zmiana zakresów pomiarowych oraz automatyczne dopasowywanie do napięcia zasilania. Przyrząd może być wyposażony w cęgi lub pętle prądowe poszerzające zakresy pomiarowe. W standardowym wyposażeniu znajduje się komplet małych cęg 100A. W skład przyrządu wchodzi dziesięć przewodów przyłączeniowych oraz końcówki pomiarowe wykonane w czterech kolorach odpowiadających kolorom zacisków wejściowych.

Do sprawdzania uchybów wszystkich typów liczników stosuje się samokalibrującą głowicę optyczną typ GL – 10 lub ręczną GR -10 bądź podłączając bezpośrednio do listwy licznika przejściówkę .
Wszystkie głowice i przejściówki są w standardowym wyposażeniu.

ANOT – 11 wraz z pętlami prądowymi, cęgami Dietza, drukarką, głowicami licznikowymi oraz przewodami pomiarowymi i końcówkami przyłączeniowymi umieszczony jest w walizce pomiarowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne o szczelności IP67.

Oprogramowanie dołączone do ANOT – 11 umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy zapisanych danych oraz pracę on-line i eksport wyników pomiarowych do programów kalkulacyjnych (Excel, itp.), dokonanie zapisu i odczytu danych w plikach na dysku komputera oraz wydruk wykresów (gotowy OTS) i danych pomiarowych na drukarce.

Wielkości metrologiczne potwierdzone są przez akredytowane laboratorium w postaci świadectwa wzorcowania / sprawdzenia.DANE TECHNICZNE

Zakresy pomiarowe i dopuszczalny błąd całkowity:

napięcia fazowe 2 ÷ 480 V + 10%
∆ = ± (0,1% w. w. + 1c)
napięcia międzyfazowe 3,5 ÷ 780 V + 10%
∆ = ± (0,1% w. w. + 1c)
prąd bezpośrednio 1,5 A, 15 A
∆ = ±(0,1% w. w. + 1c)
prąd pośrednio - przez pętle 1000A
prąd pośrednio - przez cęgi 10 A, 100 A, 1000 A
moc czynna, pozorna 2000 W,VA
∆ = ±(0,2% w. w. + 2c)
moc czynna w układzie Arona 2500 √3 W
∆ = ±(0,2% w. w. + 2c)
moc bierna 2000var
∆ = ±(0,5% w. w. + 3c)
współczynnik mocy ∆ = ± (0,5% w. w. + 3c)
przesunięcie fazowe, cos φ dla U≥10 V ±180°
∆ = ±(0,5% w. w. + 1c)
energia czynna i pozorna 1000 kWh, kVAh
∆ = ±(0,2% w. w. + 2c)
energia bierna 1000 kVArh
∆ = ±(0,5% w. w. + 3c)
bilans mocy ∆ = ±(0,2% w. w. + 2c)
częstotliwość 45 ÷ 55 Hz
∆ = ±(0,1% w. w. + 1c)
uchyb liczników klasa 0,1
kolejność wirowania faz minimalne napięcie 5V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasilanie:

AC z samoczynnym dopasowaniem 90 ÷ 250V, 50 Hz
DC – akumulatorowe 12V, 3,5Ah
Zadawana moc testowania licznika ok. 3x (500 ÷ 1200)VA
Pobór mocy z sieci przy naładowanym akumulatorze ok. 7VA
Temperatura pracy -5°C do +40°C
Wymiary walizki 470 x 357 x 176 mm
Ochrona

szczelność IP67

odporność na udary 3G

Waga ok. 9 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”