Pomiary czasu

Zasilacz cewek wyłączników typ ZCW-1 - NOWOŚĆ!

PRZEZNACZENIE

Zasilacz cewek wyłączników przeznaczony jest do testowania poprawności działania wyłączników, przy obniżonym lub podwyższonym napięciu zasilania.

CHARAKTERYSTYKA

Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się ostatnio używana nastawa napięcia.
Zmiana nastawy napięcia wyjściowego zasilacza odbywa się za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ. Naciskając przycisk MENU pojawiają się opcje: CZAS GENERACJI, ZMIANA NAP. W GÓRĘ, ZMIANA NAP. W DÓŁ, pomiędzy którymi przełączamy się przyciskami GÓRA i DÓŁ.
Naciskając przycisk MENU wchodzimy w edycję wybranej opcji i korzystając z przycisków GÓRA i DÓŁ nastawiamy nową wartość. Chcąc zapamiętać nową nastawę naciskamy MENU.
Naciśnięcie ESC spowoduje wyjście bez zapamiętania zmiany.
Przyciskiem START/STOP załączamy lub wyłączamy generację nastawionego napięcia.
Podczas generacji nie ma możliwości zamiany nastaw w MENU.
Podczas wyświetlania nastawy napięcia naciskając przycisk ESC uaktywniamy tryb automatyki „A”. W trybie tym przyciskamy GÓRA lub DÓŁ dokonując skokowej zmiany napięcia o procentową wartość nastawioną w opcjach ZMIANA NAP. W GÓRĘ, ZMIANA NAP. W DÓŁ.
Na wyświetlaczu LCD wyświetlane są: zmienione napięcie, oraz procentowa zmiana wzgl. napięcia nastawionego znamionowo.
Opcja CZAS GENERACJI pozwala na ustawienie pracy ciągłej lub wyłączenie generacji po nastawionym czasie od 1s do 60s. Zasilacz jest zabezpieczony przed przeciążeniem prądem powyżej 2,5A wyłączając generację (sygnalizacja LED >I).


DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji napięcia wyjściowego 0 ÷ 260 V
Zakres prądu wyjściowego max 2,5 A
Zakres temperatury pracy -5 ºC ÷ +40 ºC
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Wymiary 280 x 200 x 180 mm
Waga ok. 3 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70,
  • mgr inż. Józef Arnold, , 32 237 66 73.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”