Pomiary czasu

Sekundomierz mikroprocesorowy typ SM-2

PRZEZNACZENIE

Sekundomierz typu SM-2 jest przeznaczony do pomiarów czasu w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
Zasilanie z wewnętrznego akumulatora umożliwia dokonywanie pomiarów w miejscach pozbawionych odpowiedniego zasilania.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA

Sekundomierz jest wyposażony w dwa odizolowane od siebie wejścia: start i stop.
Może być sterowany pojawieniem się i zanikiem napięcia stałego lub zmiennego, zwarciem i rozwarciem zestyku.

Sekundomierz posiada  dodatkowy styk programowalny oraz możliwość zapisu wyników pomiarów do pamięci.

Sekundomierz umożliwia wykonywanie następujących pomiarów:

 • czas trwania impulsu,
 • czas pomiędzy pojawieniem się impulsów,
 • odstęp pomiędzy impulsami,
 • czas zadziałania lub odpadu przekaźników,
 • czas zwarcia lub rozwarcia zestyków,
 • sumy czasów kilku pomiarów.


DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy 10µs÷2*107s (250 dni)
Dokładność pomiaru ± 2*10-6 %  ± 5 µs
Rodzaj odczytu cyfrowy
Sterowanie wejść:

napięciowe


stykowe


5V= do 250 V=
lub 5V~ do 230V~  *)

zwarcie
rozwarcie
Styk pomocniczy:

rodzaj
czas opóźnienia/zadziałania startu
dokładność zadziałania


przekaźnik
0 ÷ 2999,9 s
± 10 ms
Zasilanie przyrządu Wewnętrzny akumulator z możliwością ładowania z micro USB
Czas pracy z akumulatora 16 godzin
Zakres temperatury pracy -20°C ÷ +70°C
Wymiary 270 × 246 × 124 mm
Waga ok. 1,5 kg
Uwaga: *) Przy sterowaniu napięciem zmiennym może wystąpić błąd dodatkowy nie przekraczający 0,5 ms dla 50 V i 0,1 ms dla 220 V

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Józef Arnold, , 32 237 66 73,
 • mgr inż. Dariusz Janecki, , 32 237 66 73.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”