Sprawdzanie liczników energii elektrycznej

Przenośny licznik kontrolny typ PLK-10

PRZEZNACZENIE

Przenośny licznik kontrolny przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji parametrów sieci jedno- i trójfazowej, pomiarów przekładni przekładników prądowych oraz sprawdzania liczników energii elektrycznej.
Wyniki pomiarów prezentowane są bezpośrednio na graficznym wyświetlaczu oraz zapisywane do wewnętrznej pamięci z możliwością ich przeglądania, analizy i archiwizacji. PLK–10 łączy się z komputerem przez łącze RS 232.
Wszystkie wykresy i wyniki pomiarów można również wydrukować na wewnętrznej drukarce termicznej.

CHARAKTERYSTYKA

PLK–10 możemy zmierzyć:

 • napięcia fazowe i międzyprzewodowe,
 • prądy fazowe,
 • moce czynne, bierne i pozorne w układach jedno- i trójfazowych oraz w układzie Arona,
 • moce czynne dowolnej kombinacji prądów i napięć,
 • energię czynną, bierną i pozorną,
 • częstotliwość sieci,
 • przekładnię przekładników,
 • kąty między prądami a napięciami układu trójfazowego oraz kąty pomiędzy prądami pierwotnymi i wtórnymi w układach automatyki oraz cosφ.

Ponadto, za pomocą PLK–10 możemy:

 • sprawdzić poprawność połączeń w dowolnych układach sieci wraz z wykreśleniem wykresu kołowego napięć i prądów,
 • kolejność wirowania faz,
 • skontrolować liczniki energii elektrycznej z podaniem procentowego uchybu,
 • dokonać analizy harmonicznej.

Wskazania są poprawne także dla przebiegów odkształconych (True RMS). Wybór rodzaju pomiaru wykonuje się przy pomocy klawiatury (automatyczna zmiana zakresów pomiarowych oraz automatyczne dopasowywanie do napięcia sieci).

Wewnętrzna pamięć umożliwia gromadzenie wyników (cykliczny zapis ok. 4000 wyników pomiarów).

Do sprawdzania uchybów wszystkich typów liczników stosuje się głowicę optyczną typ GL–10 lub ręczną GR-10 bądź podłączając bezpośrednio do listwy licznika przejściówkę PL–10. Wszystkie głowice i przejściówki są w standardowym wyposażeniu.

Oprogramowanie dołączone do PLK–10 umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy zapisanych danych oraz pracę on-line i eksport wyników pomiarowych do programów kalkulacyjnych (Excel, itp.), dokonanie zapisu i odczytu danych w plikach na dysku komputera oraz wydruk wykresów (gotowy OTS) i danych pomiarowych na drukarce.

PLK–10 wraz z cęgami Dietza, drukarką, głowicami licznikowymi oraz przewodami pomiarowymi i końcówkami przyłączeniowymi umieszczony jest w walizce pomiarowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne o szczelności IP67.


DANE TECHNICZNE

Pomiar prądu zmiennego Zakresy pomiarowe: 5 A, 15 A
( z cęgami Dietz´a do 100A lub pętlami prądowymi do 700 A )
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru prądu zmiennego ± (0,1 % wart. wsk. + 1 cyfra)
Pomiar napięcia zmiennego Zakresy pomiarowe:
450 + 10 % V nap. fazowe
780 + 10 % V nap. międzyfazowe
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru napięcia zmiennego ± (0,1 % wart. wsk. + 1 cyfra)
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Zakresy pomiarowe:
do 2000 (VA, W, var)
dla układu Arona: do 2500√3 W
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru mocy czynnej i pozornej ± (0,2 % wart. wsk. + 2 cyfry)
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru mocy biernej ± (0,5 % wart. wsk. + 3 cyfry)
Pomiar energii czynnej, biernej i pozornej Zakres pomiarowy: 1000 kWh
Sterowanie pomiaru: przyciskiem STOP, sondą, pojawieniem napięcia lub prądu.
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru energii czynnej i pozornej ± (0,2 % wart. wsk. + 2 cyfry)
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru energii biernej ± (0,5 % wart. wsk. + 3 cyfry)
Pomiar kąta fazowego Zakres pomiarowy: ±180°
Odczyt: w stopniach
lub wartościach cosφ
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru kąta fazowego ± (0,5 % wart. wsk. + 1 cyfra) dla napięcia >10 V
Częstotliwość Zakres pomiarowy: 48 ÷ 52 Hz
Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru częstotliwości ± (0,1 % wart. wsk. + 1 cyfra)
Zasilanie 90 ÷ 250 V, 50 Hz

 

INFORMACJE DODATKOWE

Wymiary: 470x357x176 mm
Waga: ok. 8 kg


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”