Sprawdzanie wyzwalaczy prądowych

Wymuszalnik prądowy typ WPu-4000

PRZEZNACZENIE

Wymuszalnik prądowy typ WPu-4000 jest uirządzeniem o największej mocy i największym prądzie wyjściowym z całej serii produkowanych przez nas wypuszalników typu WPu. Jest on przenośnym zestawem testującym przeznaczonym do zasilania prądem przemiennym urządzeń wymagających sprawdzenia i regulacji układów zależnych od wartości przepływającego prądu lub napięcia np. wyzwalaczy termicznych, przekładników prądowych, przekaźników nadprądowych, wyzwalaczy pierwotnych itp., a w szczególności do badania wyzwalaczy w wyłącznikach mocy typu APU. 

CHARAKTERYSTYKA

Wymuszalnik prądowy typ WPu-4000 zdolny jest wygenerować prądy przemienne do 4200 A. Dzięki modułowej budowie urządzenia zawierającej panel sterujący i źródło prądowe oraz wózek jezdny, możliwe jest łatwe przemieszczanie i jego transport. Jeśli tylko obwód zewnętrzny na to pozwala, to z prezentowanego zestawu wymuszalnika możemy dostarczyć chwilowo (15 s) do obciążenia prąd o wartości 4200 A.
Ze źródła wyprowadzone są zaciski silnoprądowe, którymi dostarczany jest do obciążenia prąd naprzemiennie z wyjść 4000 A / 2,5 V lub 100 A / 0,5 V (z każdego źródła należy korzystać osobno).

Idąc naprzeciw życzeniom klientów wykonano wersję przewoźną tego urządzenia wykorzystując w tym celu lekką przyczepkę do 350 kg.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy prąd obciążenia   4000 A AC
Maksymalna moc wyjścia prądowego   10 kVA
Zakres regulacji prądu   0 ÷ 4000 A
Zakres pomiarowy prądu   0 ÷ 10 A
Czas pracy źródła prądowego dla prądu do 1000 A ciągły
  od 1000 do 2000 A do 60 sek.
  od 2000 do 3000 A do 30 sek.
  od 3000 do 4200 A do 15 sek.
Zakres regulacji napięcia wyjściowego dla prądu obciążenia 0 ÷ 10 A   0 ÷ 10 Uz
Dopuszczalny błąd podstawowy
pomiaru napięcia i prądu
  ±(0,2% wart. wsk. + 2 cyfry)
Zakres pomiarowy czasomierza   0 ÷ 100 h
Temperatura pracy   -5 ºC ÷ +40 ºC
Wilgotność   do 80%
Zasilanie   400 V , 50 Hz
Maksymalny pobór mocy   ok. 12 500 VA
Wymiary   550 x 660 x 1000 mm
Waga   ok. 85 kg

 


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”