Synchronizacja i łączenie równoległe dwóch układów elektroenergetycznych

Przenośne urządzenie do sprawdzania synchronizatorów i przekaźników częstotliwościowych typ WP-SF - NOWOŚĆ!

Walizka pomiarowa typu WP-SF wytwarza dwa przebiegi napięcia sinusoidalnego: jeden o stałej częstotliwości 50 Hz (zwany dalej "50 Hz"), a drugi o częstotliwości regulowanej 50 ÷ 5 Hz (zwany dalej "50 Hz"). 
Urządzenie badane można zasilać bezpośrednio z walizki, lub za pośrednictwem zewnętrznych wzmacniaczy mocy.

Czytaj więcej...

System centralnej synchronizacji układów elektroenergetycznych MUW-Plus

Szafa synchronizatora centralnego przeznaczona jest do realizacji oraz wspomagania metrologicznego łączeń układów elektroenergetycznych.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”