Synchronizacja i łączenie równoległe dwóch układów elektroenergetycznych

Przenośne urządzenie do sprawdzania synchronizatorów i przekaźników częstotliwościowych typ WP-SF - NOWOŚĆ!

PRZEZNACZENIE

Przy pomocy walizki można wykonać następujące badania:

 1. synchronizatora:
  • pomiar czasu wyprzedzenia w funkcji poślizgu,
  • pomiar wartości poślizgu granicznego,
  • pomiar czasu trwania impulsu,
 2. przekaźnika częstotliwościowego:
  • pomiar częstotliwości rozruchowej i powrotowej,
  • pomiar czasu zadziałania,
 3. przekaźnika kontroli synchronizmu:
  • pomiar kąta rozruchu i powrotu,
  • pomiar poślizgu granicznego.

 

CHARAKTERYSTYKA

Walizka pomiarowa typu WP-SF wytwarza dwa przebiegi napięcia sinusoidalnego: jeden o stałej częstotliwości 50 Hz (zwany dalej "50 Hz"), a drugi o częstotliwości regulowanej 50 ÷ 5 Hz (zwany dalej "50 Hz").
Urządzenie badane można zasilać bezpośrednio z walizki, lub za pośrednictwem zewnętrznych wzmacniaczy mocy.

W walizce zainstalowano dwa woltomierze mierzące wartości regulowanych napięć wyjściowych, oraz miernik umożliwiający pomiary następujących parametrów:

 • częstotliwości przebiegu 50 Hz
 • poślizgu obu przebiegów,
 • kąta przesunięcia fazowego obu przebiegów,
 • czasu działania urządzenia badanego.

Wewnętrzne układy walizki umożliwiają:

 • wykrywanie momentu synchronizmu obydwu napięć wyjściowych (pomiar czasu wyprzedzenia synchronizatora),
 • skokową zmianę częstotliwości (pomiar czasu zadziałania przekaźnika częstotliwościowego),
 • ustawienie dowolnego kąta przesunięcia fazowego pomiędzy obydwoma napięciami wyjściowymi (pomiar kąta rozruchu i powrotu przekaźnika kontroli synchronizmu).DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 V + 5%, -10%, 50 Hz
Maksymalny pobór mocy 100 W
Napięcia wyjściowe zasilające urządzenia badane: 0 ÷ 120 V
Maksymalne obciążenie obwodów napięciowych przy U = 100 V : 40 VA
Napięcia wyjściowe sterujące zewnętrznymi wzmacniaczami mocy : 0 ÷ 6 V
Częstotliwość napięć wyjściowych:wyjście 50 Hz 50,00 Hz
Częstotliwość napięć wyjściowych:wyjście Hz 5 ÷ 55 Hz
Regulacja kąta przesunięcia fazowego obu przebiegów 0 ÷ 180º
Zakres pomiaru czasu 0,000 ÷ 9,999 s
Dokładność pomiaru częstotliwości przebiegu 50 Hz 0,01 Hz
Dokładność pomiaru poślizgu obu przebiegów 0,01 %
Wymiary 500 x 300 x 190 mm
Waga ok. 15 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Józef Arnold, , 32 237 66 73.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”