Synchronizacja i łączenie równoległe dwóch układów elektroenergetycznych

System centralnej synchronizacji układów elektroenergetycznych MUW-Plus

PRZEZNACZENIE

Szafa synchronizatora centralnego przeznaczona jest do realizacji oraz wspomagania metrologicznego łączeń układów elektroenergetycznych. Układ pozwala dokonać syntetycznej oceny układów w trakcie pracy normalnej, bezpośrednio przed wydzieleniem i podczas pracy wyspowej, w trakcie realizacji operacji łączeniowych oraz po odbudowie SEE.
MUW-Plus znalazł szerokie zastosowanie od 1995 roku w stacjach elektroenergetycznych, elektrowniach oraz podczas różnorodnych eksperymentów realizowanych w KSE.
Układ jest wynikiem 20 letnich doświadczeń ZPBE Energopomiar-Elektryka w zakresie rejestracji, monitorowania oraz analizy łączeń z KSE elementów elektroenergetycznych i wydzielonych obszarów wyspowych.

CHARAKTERYSTYKA

Szafa centralnej synchronizacji zawiera powiązane ze sobą elementy funkcjonalne:

 • urządzenie do łączenia równoległego,
 • terminal pomiarowy MUW-Plus firmy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA,
 • blok sygnalizacyjno-sterowniczy,
 • układy pomocnicze.

Urządzenie do łączenia równoległego jest terminalem EAZ realizującym:

 • zamykania do pierścienia układów elektroenergetycznych pracujących synchronicznie,
 • łączenia układów elektroenergetycznych pracujących asynchronicznie.

Terminal pomiarowy MUW-Plus posiada funkcjonalność terminala PMU (Phasor Measurement Unit) poszerzoną o wyznaczanie skalarnych wielkości elektrycznych specyficznych dla łączeń układów elektroenergetycznych.
Zadania:

 • współpraca z urządzeniem do łączenia równoległego,
 • precyzyjne wyznaczanie czasu astronomicznego za pomocą wbudowanego układu GPS,
 • akwizycja sygnałów napięciowych, prądowych oraz dwustanowych,
 • wyznaczanie parametrów elektrycznych nadzorowanych pól układu,
 • wyznaczanie parametrów kryterialnych procesu łączeniowego,
 • wizualizacja procesów łączeniowych na panelu MUW-KW,
 • rejestracja parametrów kryterialnych procesu łączeniowego,
 • organizacja współpracy terminali MUW-Plus zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych w ramach specjalizowanego WAMS.

Podczas rejestracji wielkości kryterialnych procesów łączeniowych MUW-Plus tworzy automatycznie zbiory rejestratora o regulowanym czasie trwania, do których zapisywane są wyznaczone dla wszystkich pól liniowych nadzorowanej rozdzielni parametry elektryczne i kryterialne:

 • wartości skuteczne napięć i prądów,
 • moce elektryczne,
 • częstotliwości napięć,
 • różnice pomiędzy wartościami skutecznymi napięć pól oraz systemów szyn zbiorczych,
 • różnice pomiędzy częstotliwościami napięć pól oraz systemów szyn zbiorczych,
 • kąty przesunięcia fazowego pomiędzy napięciami pól oraz systemów szyn zbiorczych.

Wielkości pomiarowe wyznaczane są z bardzo dużą dokładnością, a następnie formowane w sygnowane czasem z wbudowanego układu GPS rekordy, które są kolejno zapisywane do zbioru rejestratora.

Rejestracje pozwalają jednoznacznie zidentyfikować w dziedzinie czasu wybrane fragmenty zjawisk oraz dokonać porównania, w ramach dedykowanego układu WAMS, z wynikami terminali MUW-Plus pracujących na odległych terytorialnie stacjach elektroenergetycznych.

 

DANE TECHNICZNE

Wejścia napięciowe 24 niezależne wejścia napięciowe 0 ÷ 200 V
Wejścia prądowe 24 niezależne wejścia prądowe 0 ÷ 10 A
Wejścia binarne 128 sygnałów dwustanowych obiektu
(stan położenia łączników, sygnały EAZ itd.)
Wyjścia binarne 128 sygnałów sterowań (spełnienie kryteriów łączeniowych, sterowania zewnętrznymi układami automatyk regulacyjnych itd.)
Pomiar wartości skutecznych napięć, prądów oraz mocy elektrycznych dopuszczalny błąd ±0,2%
Pomiar częstotliwości dopuszczalny błąd ±1 mHz
Pomiar różnicy częstotliwości dopuszczalny błąd ±1 mHz
Pomiar przesunięcia kątowego pomiędzy napięciami dopuszczalny błąd ±0,1 deg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Grzegorz Grzegorzyca, , 32 237 66 42.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”