Testowanie układów EAZ

Generator napięć trójfazowych typ GU3F

Urządzenie przeznaczone do kontroli urządzeń zasilanych napięciami trójfazowymi.

Czytaj więcej...

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fc

Urządzenie przewidziane do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na zmiany napięć fazowych bądź częstotliwości. Umożliwia pomiar wartości napięć i prądów generowanych, częstotliwości oraz czasów zadziałania i odpadnięcia zabezpieczenia.

Czytaj więcej...

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fm - NOWOŚĆ!

Generator napięć trójfazowych GU3Fm przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na zwarcia, przeciążenia bądź asymetrię prądów fazowych. Umożliwia on pomiar wartości napięć i prądów generowanych oraz czasów zadziałania i odpadnięcia zabezpieczenia.

Czytaj więcej...

Generator prądów trójfazowych GP3F

Urządzenie przeznaczone do kontroli urządzeń zasilanych prądami trójfazowymi.

Czytaj więcej...

Przenośny wymuszalnik prądowo-napięciowy typ PWPN-1

Przenośny wymuszalnik prądowo-napięciowy typu PWPN-1 przewidziany jest do sprawdzenia obciążenia przekładników prądowych, do pomiaru czułości prądowych zabezpieczeń itp.

Czytaj więcej...

Przesuwnik Fazowy typ PF-2

Przesuwnik fazowy typu PF przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych. Umożliwia on pomiar wartości kąta reakcji i czasu zadziałania zabezpieczenia.

Czytaj więcej...

Przesuwnik Fazowy typ PF-3

Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Czytaj więcej...

Tester Zabezpieczeń Upływowych typ TZU-1 - NOWOŚĆ!

Tester zabezpieczeń upływowych typ TZU-1 przeznaczony jest sprawdzania poprawności działania urządzeń i układów kontrolujących wartość rezystancji izolacji w sieci z izolowanym punktem neutralnym transformatora.

Czytaj więcej...

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej np. zabezpieczeń ziemnozwarciowych, przekładników napięciowych i prądowych.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”